Przejdź do treści strony

Alfred Adamiec

Komentarz kwartalny na I kwartał 2013 

Ostatni kwartał 2012 roku okazał się bardzo zróżnicowany na światowych rynkach finansowych. Nawet w tej samej grupie rozwiniętych rynków akcji można było znaleźć zarówno indeksy szybko rosnące (niemiecki DAX), jak i spadające (amerykański S&P500)...

czytaj dalej 

Komentarz miesięczny na styczeń 2013 

 Końcowe tygodnie 2012 roku upłynęły na rynkach finansowych w bardzo dobrych nastrojach. Udało się utrzymać stosunkowo wysokie roczne stopy zwrotu na rynkach akcji, nie doszło do poważnej wyprzedaży obligacji, a na rynku surowców ceny lekko ustabilizowały się. Tym razem rzeczywiście „rajd św. Mikołaja” nie rozczarował...

czytaj dalej 

Komentarz miesięczny na listopad 2012 

Październik na rynkach finansowych zaowocował powrotem do realiów ekonomicznych. Impulsy wzrostowe cen akcji i surowców, wywołane zapowiedziami kolejnego luzowania – i tak już niemal ekstremalnie luźnej – polityki monetarnej, okazały się bardzo nietrwałe. Potwierdza się stara giełdowa prawda, że zmiany cen aktywów bazujące na spekulacyjnych ruchach kapitału nie mogą być podstawą do długoterminowych trendów...

czytaj dalej 

Komentarz kwartalny na IV kwartał 2012 

Zasadą funkcjonowania rynków finansowych jest odzwierciedlanie sytuacji gospodarczej – bieżącej i przewidywanej – w cenach instrumentów notowanych na tych rynkach. W III kwartale bieżącego roku ta prawidłowość została niemal zupełnie 
zignorowana...

czytaj dalej 

Komentarz miesięczny na październik 2012 

Na obraz wydarzeń na rynkach finansowych we wrześniu bieżącego roku największy wpływ miały wypowiedzi przedstawicieli banków centralnych w USA i Europie oraz wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego...

czytaj dalej 

Komentarz miesięczny na wrzesień 2012 

Rzadko zdarza się taki rozdźwięk między danymi makroekonomicznymi, a zachowaniem rynków finansowych, jak w sierpniu bieżącego roku. Miesiąc obfitował w publikacje słabych danych ekonomicznych z najważniejszych gospodarek świata, a także z Polski...

czytaj dalej 

Komentarz kwartalny na III kwartał 2012

Koniec  pierwszego  kwartału  bieżącego  roku  zapowiadał  kłopoty  na  rynkach  akcji  i surowców w następnych miesiącach. Rzeczywiście  tak  się  stało. Kwiecień  a  zwłaszcza maj, przyniosły pokaźną przecenę. Dopiero ostatni miesiąc półrocza pozwolił  zniwelować  straty...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny na sierpień 2012

Gospodarka  światowa  wyraźnie  zwalnia.  Lipcowe  dane  makroekonomiczne potwierdziły  tę  tezę. W  takich warunkach  trudno  oczekiwać,  aby  na  rynkach  akcji  zagościł długoterminowy  trend  wzrostowy.  Dlatego  zwyżki  na  rynkach  akcji ...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny na lipiec 2012

Mocne wyprzedanie  rynków  akcji pod  koniec maja  zapowiadało  szansę na  znacznie lepszy  czerwiec.  Wyprzedanie  –  to  termin  z  analiz  technicznej  wskazujący,  jak  silny  jest impuls  spadkowy. Gdy  ta  tendencja  jest  bardzo mocna  (mierzona  liczbowo  odpowiednimi wskaźnikami),  wówczas  istnieje  poważne  prawdopodobieństwo,  że  w  najbliższym  okresie dojdzie  przynajmniej  do  zatrzymania  spadków...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny na czerwiec 2012

Powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku. Dobry początek roku na giełdach rozbudził apetyty  i  nadzieje  wielu  spekulantów  i  inwestorów  na  zyski  w  następnych  okresach. Tymczasem  po  raz  kolejny  w  maju  czekał  na  optymistów  zimny  prysznic.  Przecenom  na giełdach  akcji  towarzyszyły  spadki  cen  wielu  surowców...

czytaj dalej

Komentarz na II kwartał 2012

Pierwszy  kwartał  bieżącego  roku  miał  na  rynkach  finansowych  zaledwie kilkanaście  emocjonujących  dni. Większość  w  styczniu,  a  kilka  w  lutym. W  tym  okresie indeksy giełdowe „skoczyły do góry” o kilka-kilkanaście procent...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny - maj 2012

Kwiecień był bardzo trudnym miesiącem dla długoterminowego  inwestora  lokującego swoje kapitały w fundusze inwestycyjne. Brak wyraźnych wielomiesięcznych trendów, niepewność na rynku obligacji  i  zmienne  nastroje  na  rynku  surowców  oraz  walut  bardzo  utrudniają  poszukiwanie zyskownych  inwestycji...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny - kwiecień 2012

Marzec na rynkach  finansowych nie należał do ciekawych okresów. Wyraźnie widać było dezorientację  inwestorów, a nawet spekulantów. Zaowocowało  to niskimi obrotami, co świadczy  o  wyczekującej  postawie  i  podaży,  i  popytu...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny - marzec 2012

 Luty,  a  zwłaszcza  jego  druga  połowa,  przyniósł  wyraźne  wyhamowanie  tendencji wzrostowych  na  światowych giełdach  akcji.  Wprawdzie  nie  nastąpiło  odwrócenie kilkutygodniowego trendu, ale w końcu miesiąca zdecydowanie zabrakło kolejnych impulsów do  dalszego  wzrostu  giełdowych  kursów...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny - luty 2012

Styczniowe  wzrosty  indeksów  giełdowych  i  cen  walut  krajów  „emerging  markets” przybrały wielkości niespotykane od kilku  lat. Chodzi  tu  zwłaszcza o  tempo  zwyżek,  a nie wielkość.  Najwyraźniej  do  akcji  przystąpił  gorący  kapitał  spekulacyjny,  próbujący wykorzystać wyciszenie negatywnych emocji związanych z kryzysem zadłużenia w Europie...

czytaj dalej

Komentarz na I kwartał 2012 r.

W ostatnim kwartale 2011 r. wyraźnie uwypukliły się zalety inwestowania nie tylko w Polsce,  ale  również  na  światowych  rynkach  finansowych.  O  ile  wartości  jednostek uczestnictwa polskich funduszy akcji z reguły zmniejszyły się, a wartości polskich funduszy dłużnych  umiarkowanie  wzrosły,  o  tyle  odpowiedni  dobór  funduszy  zagranicznych  mógł przynieść  inwestorowi  naprawdę  pokaźny  zysk...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny - styczeń 2012 r.

Ostatni miesiąc  roku  nie  sprzyjał  agresywnemu  inwestowaniu.  Co  najwyżej  bardzo krótkoterminowej spekulacji. Wbrew oczekiwaniom wielu optymistów nie zanotowaliśmy na większości giełd ani „rajdu św.Mikołaja”, ani procesu upiększania witryn (window dressing), czyli  sztucznego  podbijania  cen  akcji  w  celu  poprawy  rocznego  wyniku  funduszy...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny - grudzień 2011

Wysoka zmienność cen instrumentów finansowych nie ustępuje. Po wzrostowym październiku na giełdach akcji zapanowały w listopadzie znacznie gorsze nastroje (nie mylić z sentymentem, ponieważ sentyment do hossy pozostał u wszystkich inwestorów), które zaowocowały przeceną...

czytaj dalej 

Komentary miesięczny - listopad 2011r.

Siła krótkoterminowego trendu wzrostowego, który pojawił się po początkowych spadkach w październiku, mogła zaskoczyć wielu uczestników rynku. W krótkim czasie wiele indeksów giełdowych zyskało od swoich tegorocznych minimów około 20%. Również nasz indeks WIG20 od swojego tegorocznego najniższego poziomu wzrósł w podobnej skali...

Komentarz na IV kwartał 2011r.

III kwartał 2011 r. stał pod znakiem gwałtownego odwrotu od instrumentów finansowych cechujących podwyższonym ryzykiem. Spadki indeksów giełdowych w ciągu zaledwie kilku tygodni sięgnęły kilkudziesięciu procent, a kursy walut krajów „emerging markets” doświadczyły wyraźnego osłabienia względem walut krajów rozwiniętych. Do takiego przebiegu wydarzeń przyczyniła się nie tylko przewaga spekulantów nad inwestorami na rynkach finansowych, ale również coraz słabsze dane makroekonomiczne...

Komentarz miesięczny - październik 2011r.

Wrzesień stanowił zwieńczenie tendencji, które mocno zarysowały się na rynkach finansowych w lecie bieżącego roku. Mimo usilnych prób niektórych zarządzających funduszami do upiększenia obrazu rynku na koniec kwartału, ten okres można uznać za jeden z najgorszych na rynkach finansowych w ostatnich kilkunastu latach. Jak już wcześniej pisałem w komentarzach miesięcznych, jedną z podstawowych przyczyn dramatycznej przeceny w lipcu, sierpniu i wrześniu stanowił duży odsetek spekulantów na światowych giełdach...

Komentarz miesięczny - wrzesień 2011

W ostatnich kilku tygodniach zrealizował się najbardziej prawdopodobny scenariusz wydarzeń na rynkach kapitałowych. Taki bieg wypadków już w ubiegłym roku wydawał się nieunikniony. Wielką niewiadomą pozostawał jedynie termin tak dużej przeceny aktywów finansowych. Tym niemniej, uczestnicy rynku - zdominowani przez krótkoterminowych spekulantów - lekceważyli narastające od wielu miesięcy zagrożenia...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny - sierpień 2011

Lipiec zamiast letniej hossy przyniósł gwałtowne wahania kursów walut i cen akcji. Oczekiwania optymistów na poprawę nastrojów inwestorów, po nie najlepszym czerwcu, spełzły na niczym. Trudno jednak dziwić się nerwowości na giełdowych parkietach, ponieważ w lipcu nie zdarzyło się nic nieprzewidywalnego i zaskakującego...

czytaj dalej

Komentarz na III kwartał 2011

Agresywnie nastawieni inwestorzy mogą czuć się zawiedzenie wynikami inwestycji w II kwartale 2011 r. Zdecydowana większość funduszy akcyjnych osiągnęła w tym okresie straty. Wygranymi okazały się fundusze instrumentów dłużnych, a największe zyski można było osiągnąć przy wykorzystaniu funduszy denominowanych w szwajcarskim franku...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny - lipiec 2011

Stagnacji ciąg dalszy. Tak można najprościej określić to, co działo się w czerwcu na rynkach akcji. To punkt widzenia inwestora długoterminowego. Spekulanci działający w interwałach dziennych, czy godzinowych mogli zadowolić się kilkuprocentowymi wahaniamicen w końcu pierwszego półrocza 2011 r...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny - czerwiec 2011

W maju nadal napływały niepokojące informacje z różnych źródeł. Gospodarki rozwinięte wykazały wyraźne wyhamowanie tempa przyspieszenia gospodarczego. Nie oznacza to jeszcze zakończenia okresu rozwoju, ale spadek jego dynamiki...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny - maj 2011

W kwietniu zanotowaliśmy kontynuację wcześniejszych tendencji na rynkach finansowych. A te tendencje najkrócej można opisać jako „żółwie ruchy" w zmiennych kierunkach. Rzeczywiście kwiecień nie obfitował ...

czytaj dalej

Komentarz - II kwartał 2011

Początek 2011 roku nie sprzyjał inwestycjom w agresywne instrumenty. Najwyraźniej na światowych rynkach finansowych osłabł apetyt na ryzyko. W tym okresie miała również miejsce sytuacja niespotykana od wielu lat...

czytaj dalej

Komentarz - I kwartał 2011

Ostatni kwartał 2010 r. okazał się dosyć słaby dla rynku obligacji skarbowych, ale pomyślny dla rynków akcji, w tym również dla polskich akcji. Jednak znaczna część wzrostów cen akcji z tego okresu pochodziła...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny - kwiecień 2011

Tym razem koniec kwartału zmobilizował popyt na bardziej ryzykowne aktywa. Ostatnie dni marca pozwoliły nie tylko nadrobić straty z początku miesiąca, ale nawet osiągnąć dodatnie stopy zwrotu w całym miesiącu...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny - marzec 2011

W lutym zanotowaliśmy kontynuację tendencji zapoczątkowanej kilka tygodni wcześniej: słabszej koniunktury na rynkach wschodzących i lepszej na rynkach rozwiniętych. Jest to nowość na rynkach finansowych...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny - luty 2011

Pierwszy miesiąc 2011 r. zaowocował kilkoma ciekawymi zjawiskami na światowych rynkach finansowych. Mogą one być tylko chwilowym odreagowaniem wcześniejszych tendencji, ale wiele wskazuje na znacznie poważniejszy ...

czytaj dalej

Komentarz miesięczny - styczeń 2011

Oczekiwania na dynamiczne zakończenie 2010 r. na światowych giełdach papierów wartościowych spełniły się tylko w nielicznych przypadkach. I to raczej nie w tych, na które najbardziej liczono. Faworyzowane
w minionym roku kraje..

czytaj dalej