Przejdź do treści strony

Arka

Sytuacja na rynkach finansowych - wrzesień 2012

Oczekiwania rynków finansowych zostały we wrześniu niemal w pełni zaspokojone. Ben Bernanke nie zawiódł pokładanych w nim nadziei i w 4-tą rocznice bankructwa Lehman Brothers zapowiedział kolejny, tym razem nieograniczony program wspierania gospodarki poprzez dalszy dodruk pieniądza....

 czytaj dalej

Sytuacja na rynkach finansowych - sierpień 2012 

Sierpień na rynkach finansowych był wyjątkowo spokojny, wręcz nudny, zwłaszcza, jeśli przypomnimy sobie co działo się latem ubiegłego roku. Tym razem rynki akcji – wspierane nadziejami inwestorów na dalszy dodruk pieniądza przez FED i EBC były dość mocne...

czytaj dalej 

Sytuacja na rynkach finansowych - czerwiec 2012

Za  nami  pierwsze  półrocze  2012,  w  którym  obserwowaliśmy  zmienne  zachowanie  rynków  finansowych. Początek  roku  był  bardzo  optymistyczny  i  rozpoczął  się  od  sporych  wzrostów,  które  były  raczej odreagowaniem  fatalnego  końca  2011.  Wkrótce  jednak  inwestorzy  doszli  do  wniosku,  że  problemów  z długami  krajów  peryferyjnych  Europy  nie  uda  się  rozwiązać  za  pomocą  jednego  czy  dwóch  szczytów...

czytaj dalej

Sytuacja na rynkach finansowych - maj 2012

1,20%  –  to  nowy  rekord  rentowności  10-letnich  obligacji  Niemiec. Strach przed rozpadem strefy euro i pogorszeniem kondycji gospodarczej powoduje,  że  inwestorzy  akceptują  rentowność  znacznie  poniżej  stopy inflacji...

czytaj dalej

Sytuacja na rynkach finansowych - kwiecień 2012

Kwiecień  przyniósł  osłabienie  prognoz  dla  gospodarki  USA,  co spowodowało  powrót  oczekiwań  na  dalsze  stymulowanie  monetarne  w tym kraju...

czytaj dalej

Sytuacja na rynkach finansowych - marzec 2012

Marzec  charakteryzował  się  dużą  zmiennością  na  największych światowych  rynkach  długu.  W ciągu  całego  miesiąca  rentowność amerykańskich  obligacji  10-letnich  wzrosła  z  1,94%  do  2,21%,  a 10- letnich  niemieckich  „Bundów” nieznacznie  spadła  –  z  1,82%  do  1,79%...

czytaj dalej

Sytuacja na rynkach finansowych - luty 2012

Luty  przyniósł  osłabienie  cen  na  największych  światowych  rynkach długu.  W  przeciągu  całego  miesiąca  rentowność  amerykańskich  10-latek wzrosła z 1,80% do 1,94%, a 10-letnich Bundów wzrosła z 1,79% do 1,82%...

czytaj dalej 

Sytuacja na rynkach finansowych - styczeń 2012

Styczeń  przyniósł  znaczne  wahania  cen  na  największych  światowych  rynkach długu. W przeciągu całego miesiąca rentowność amerykańskich 10-latek spadłą z 1,88% do 1,80%, a 10-letnich obligacji niemieckich spadła z 1,83% do 1,79%...

czytaj dalej

Sytuacja na rynkach finansowych - grudzień 2011

Grudzień  był  kolejnym  miesiącem  wzrostu  cen  obligacji  uważanych  za najbezpieczniejsze. Wzrost  cen  obligacji 10-letnich  emitowanych  przez USA  doprowadził  do  spadku  ich  rentowności  z  2,05  do  1,9%.  Jeszcze silniej spadła rentowność obligacji niemieckich: z 2,27 do 1,82%...

czytaj dalej

Komentarz doradców inwestycyjnych - listopad 2011

Listopad  przyniósł  znaczne  wahania  cen  na  największych  światowych rynkach długu. W przeciągu całego miesiąca  rentowność amerykańskich obligacji  10-letnich  spadła  z  2,11%  do  2,05%,  a  10-letnich  obligacji niemieckich  „wzrosła z 2,02% do 2,23%. W pierwszych dniach  listopada rentowność Bundów  spadła nawet do  1,77%.  Jeszcze wtedy niemieckie
obligacje uwaŜane były za  tzw.,  „bezpieczną przystań”. Jednak w drugiej części miesiąca,  a  zwłaszcza  po  nieudanej  aukcji  10-letnich  obligacji  w dniu 23 listopada, rentowność szybko poszybowała do 2,28%...

czytaj dalej

Komentarz doradców inwestycyjnych - czerwiec 2011

Czerwiec przyniósł spadki cen na największych rynkach długu. W przeciągu całego miesiąca rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła z 3,06% do 3,16%, a 10-letnich Bundów pozostała bez zmian
na poziomie 3,02%. W pierwszej części miesiąca niemieckie obligacje umacniały się w związku
z niepewnością dotyczącą sytuacji w Grecji...

czytaj dalej

Komentarz doradców inwestycyjnych - lipiec 2011

Lipiec przyniósł znaczne wzrosty cen na największych światowych rynkach długu. W przeciągu całego miesiąca rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich spadła z 3,16% do 2,80%, a 10-letnich niemieckich „Bundów” z 3,02% do 2,54%. Tak duże zmiany rentowności wynikały ze wzrostu awersji inwestorów do ryzyka...

czytaj dalej

Komentarz do wydarzeń po obniżeniu ratingu USA - sierpień 2011

Na rynkach finansowych od początku sierpnia 2011 roku mamy do czynienia bardzo wysoką zmiennością nastrojów.  Amerykański S&P 500 stracił od swego szczytu pod koniec lipca ponad 17%. Skala spadków jest porównywalna z ub. rokiem (okres kwiecień - czerwiec) kiedy S&P 500 stracił ok.16%, tyle Ŝe tempo spadków jest duŜo bardziej gwałtowne...

czytaj dalej

Okiem analityka - maj na rynkach

Maj przyniósł korektę kwietniowych wzrostów światowych indeksów. Indeks MSCI World spadł o 2,5%, S&P500 o 1,4%, a europejski DJ Stoxx50 aż o 5,0%. Indeks rynków wschodzących MSCI Emerging Markets spadł o 3,0%, podczas gdy japoński Nikkei spadł o 1,6%...

czytaj dalej

Komentarz doradców inwestycyjnych - kwiecień 2011

Kwiecień przyniósł kontynuację spadków rentowności (czyli wzrostów cen obligacji) na największych rynkach długu, zarówno w USA, jak i w Europie. W przeciągu całego miesiąca rentowność amerykańskich 10-latek spadła z 3,47% do 3,29%, a 10-letnich Bundów spadła z 3,35% do 3,2%...

czytaj dalej

Komentarz doradców inwestycyjnych - marzec 2011

Marzec przyniósł kontynuacje spadków cen na największych rynkach długu, zarówno w USA,                jak i w Europie. W przeciągu całego miesiąca rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich           wzrosła z 3,42% do 3,47%, a 10-letnich obligacji niemieckich (Bundów) wzrosła z 3,17% do 3,35%...

czytaj dalej

Komentarz doradców inwestycyjnych - luty 2011

Luty przyniósł kontynuację spadków cen na największych rynkach długu, zarówno w USA, jak i w Europie. W przeciągu całego miesiąca rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła z 3,37% do 3,42%,   a 10-letnich obligacji niemieckich, tzw. „Bundów” wzrosła z 3,15% do 3,17%...

czytaj dalej

Komentarz doradców inwestycyjnych - grudzień 2010

Grudzień charakteryzował się dużą zmiennością cen na największych rynkach długu, zarówno w USA, jak i w Europie. W przeciągu całego miesiąca rentowność 10-letnich niemieckich obligacji...

czytaj dalej