Przejdź do treści strony

AXA

Biuletyn inwestycyjny - kwiecień 2012

Przyglądając się statystykom makroekonomicznym za marzec, można uznać, że nasza optymistyczna interpretacja koniunktury
światowej okazała się trafna. Nasz wskaźnik handlu światowego kontynuował w marcu szybkie odbicie, a ten optymistyczny
komunikat potwierdzają w ujęciu sektorowym nasze modele eksportowe dóbr inwestycyjnych i półprzewodników, w ujęciu geografi cznym zaś – odczyty wskaźników PMI niewielkich otwartych gospodarek, takich jak Tajwan i Korea Południowa...

czytaj dalej

Biuletyn inwestycyjny - marzec 2012

Podczas gdy Europa nadal stara się ugasić kryzys zadłużenia państwowego, dwa motory globalnego wzrostu (chiński i amerykański) potwierdziły w lutym swoją dobrą kondycję. Zagrożenie systemowe dla wzrostu światowego – symbolizowane przez europejski kryzys – nadal maleje, w związku z czym sugerujemy ponowne zwiększenie ekspozycji na aktywa ryzykowne...

czytaj dalej

Biuletyn inwestycyjny - luty 2012

Po rozczarowującym 2011 r. (realny wzrost PKB o zaledwie 1,7%) gospodarka amerykańska wydaje się wreszcie stabilnie nabierać przyzwoitego tempa wzrostu dzięki nowo powstającym miejscom pracy...

czytaj dalej

Biuletyn inwestycyjny - styczeń 2012

Przedstawienie opisu globalnych perspektyw w naszym biuletynie poświęconym strategii inwestycyjnej jest w tym roku być
może jeszcze trudniejsze niż zazwyczaj, gdyż w strefi e euro zapanowała skrajna niepewność gospodarcza i fi nansowa. W istocie kolejne wstrząsy związane z europejskim kryzysem i reakcje polityczne nim wywołane określą kierunek gospodarki światowej i rynków w nadchodzących latach...

czytaj dalej

Biuletyn inwestycyjny - grudzień 2011

Uwaga analityków skupiona jest na problemach strefy euro. Nadal nie podjęto zdecydowanych kroków, które mogłyby ustabilizować sytuację, co przekłada się na ogromną niepewność na rynkach oraz awersję do podejmowania ryzyka. Jednocześnie, pojawiające się dane makroekonomiczne są słabe, a najnowsze wskaźniki PMI sugerują, że już w IV kwartale dynamika PKB w strefi e euro może być ujemna...

czytaj dalej

Biuletyn inwestycyjny - listopad 2011

W światowej gospodarce z jednej strony obserwujemy stabilizację sytuacji w Stanach Zjednoczonych oraz Chinach, z drugiej zaś strony narastają problemy zadłużenia i pogarszają się wskaźniki makroekonomiczne w strefi  e euro. Podczas spotkań przywódców strefy euro, które odbyły się w ostatnich tygodniach, nie udało się wypracować planu, który stanowiłby długoterminowe rozwiązanie dla zadłużonych gospodarek europejskich...

czytaj dalej

Biuletyn inwestycyjny - październik 2011

Okres wakacyjny okazał się wyjątkowo nerwowy dla światowej gospodarki. Problem zadłużenia w strefie euro oraz pogarszające się dane makroekonomiczne – szczególnie ze Stanów Zjednoczonych doprowadziły do paniki inwestorów na rynkach fi nansowych. Przez kilka miesięcy rynki akcji kontynuowały spadki, w wyniku których wiele indeksów giełdowych znalazło się na poziomach nienotowanych od połowy 2009 roku...

czytaj dalej

Biuletyn inwestycyjny- sierpień 2011

Podobnie jak wiele innych światowych gospodarek Polska przeżywa spowolnienie dynamiki ożywienia. Słaby rynek pracy, wysoki kurs franka szwajcarskiego oraz rynek kredytowy ograniczają konsumpcję. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa, pomimo dobrej sytuacji fi nansowej, powstrzymują się z zatrudnianiem nowych pracowników i podwyżkami płac. Na tym tle trudno liczyć na znaczącą poprawę sytuacji gospodarstw domowych oraz wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego w kolejnych miesiącach...

czytaj dalej

Biuletyn Inwestycyjny - lipiec 2011

Podobnie jak wiele innych światowych gospodarek Polska przeżywa spowolnienie dynamiki ożywienia. Słaby rynek pracy, wysoki kurs franka szwajcarskiego oraz rynek kredytowy ograniczają konsumpcję. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa, pomimo dobrej sytuacji fi nansowej, powstrzymują się z zatrudnianiem nowych pracowników i podwyżkami płac...

czytaj dalej

Eric Chaney i Jean Sorasio o aktualnej sytuacji rynkowej

Naszym zdaniem ostatnia wyprzedaż na globalnych rynkach akcji nie ma uzasadnienia ani w fundamentalnych danych gospodarczych, ani politycznych. Uważamy, że spowolnienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych i w Europie nie będzie trwałe, chociaż uzasadnia ono korekty...

czytaj dalej

Biuletyn Inwestycyjny - czerwiec 2011

Dynamika wzrostu światowej gospodarki spowalnia, a inwestorzy obawiają się problemów krajów europejskich oraz rosnącej inflacji. Analitycy uspokajają jednak, że najdalej w przyszłym roku gospodarki powinny powrócić do rosnącej dynamiki PKB, a inflacja do niższych poziomów...

czytaj dalej

Biuletyn Inwestycyjny - maj 2011

Ożywienie w światowej gospodarce jest kontynuowane. Nie mniej jednak obserwujemy wyraźne hamowanie jego dynamiki. Sytuacja w Japonii, problemy krajów europejskich i USA budzą obawy inwestorów, co przekłada się na niepewność i spadek chęci do podejmowania ryzyka..

czytaj dalej

Biuletyn Inwestycyjny - marzec 2011

Luty przyniósł niewielkie zmiany krajowych indeksów akcji. Indeksy WIG i WIG20 zamknęły się na poziomach zbliżonych do tych, które widzieliśmy w styczniu...

czytaj dalej

Biuletyn inwestycyjny - luty 2011

Styczeń przyniósł obniżkę ratingów dla kolejnych krajów, tj. Irlandii, Grecji czy Japonii, przez światowe agencje ratingowe oraz duże zamieszanie w obszarze krajów regionu Afryki Północnej...

czytaj dalej

Biuletyn Inwestycyjny - styczeń 2011

Grudzień, zgodnie z oczekiwaniami wyznawców św. Mikołaja, przyniósł zdecydowaną poprawę nastrojów i mocne wzrosty na światowych rynkach akcji. Jako główną przyczynę odnotowanych wzrostów wskazuje się zmniejszenie obaw inwestorów (być może jeszcze przedwczesne) o problem zadłużenia, który dotknął wiele krajów strefy euro...

czytaj dalej

Biuletyn Inwestycyjny - grudzień 2010

Listopad prawdopodobnie na długo zapisze się w pamięć inwestorów. Sprawy Irlandii (a także całego koszyka krajów PIIGS i innych krajów strefy euro), Węgier czy konfliktu koreańskiego to tylko część wydarzeń, które wpływały na zachowanie się rynków akcji, walut czy surowców w minionym miesiącu...

czytaj dalej

Biuletyn Inwestycyjny - listopad 2010

Październik charakteryzował się mieszanymi nastrojami inwestorów, którzy czekali przede wszystkim na decyzję amerykańskiego Zarządu Rezerwy Federalnej o kolejnym etapie luzowania polityki monetarnej...

czytaj dalej

Biuletyn Inwestycyjny - październik 2010

Pomimo wyraźnego spowolnienia ożywienia gospodarczego inwestorzy we wrześniu nad wyraz ochoczo kupowali akcje właściwie na wszystkich światowych rynkach, windując indeksy akcji do dawno niewidzianych poziomów. Na fali osłabiającego się dolara oraz poprawy rożnego typu wskaźników dla gospodarki chińskiej dynamicznie rosły również ceny surowców...

czytaj dalej

Biuletyn Inwestycyjny - wrzesień 2010

Najnowsze informacje z USA i Chin zwiększają u analityków obawę pojawienia się drugiego dna kryzysu, a napływające dane makroekonomiczne uwidaczniają wyraźne spowolnienie ożywienia gospodarczego na świecie – dane o wzroście PKB w II kwartale 2010 roku w USA okazały się znacznie słabsze od danych za I kwartał 2010, a wysokie już obecnie poziomy zapasów w przedsiębiorstwach sugerują dalsze spowolnienie ożywienia w III kwartale...

czytaj dalej

Biuletyn Inwestycyjny - sierpień 2010

W lipcu na rynki akcji powróciły pozytywne nastroje. Poprawa jest w znacznej mierze wynikiem pozytywnych wydarzeń w gospodarce. Spółki w Stanach Zjednoczonych pokazały dobre wyniki za
II kwartał 2010, a część z nich skorygowała w gorę prognozy zysków w III kwartale. Nastrój na rynku poprawiły udane aukcje obligacji rządowych...

czytaj dalej

Biuletyn Inwestycyjny - lipiec 2010

Dane makroekonomiczne z gospodarki światowej nie napawają optymizmem. W Stanach Zjednoczonych wygasające pakiety stymulacyjne przekładają się na pogorszenie sytuacji na rynku pracy oraz na rynku nieruchomości. Niepokoją problemy fiskalne krajów europejskich...

czytaj dalej

Biuletyn Investora - I kwartał 2010

Pierwsze tygodnie roku przyniosły sporo optymistycznych danych z amerykańskiej gospodarki. Lutowe dane o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych okazały się lepsze od oczekiwań. Dynamika sprzedaży zanotowała wzrost o 0,3% w porównaniu ze styczniem 2010 i o 3,9% w porównaniu z lutym 2009...

czytaj dalej