Przejdź do treści strony

BPH

 Komentarz rynkowy - wrzesień 2012   

Banki centralne największych gospodarek na świecie nie zawiodły oczekiwań inwestorów. Amerykański Bank Centralny (FED) 
dołączył się do ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (ECB) nieograniczonego skupu obligacji i postanowił nabywać obligacje hipoteczne o wartości 40 mld dolarów miesięcznie. Oczekiwania na takie działania wywołały silne wzrosty na rynkach akcji na całym świecie...

czytaj dalej 

Komentarz rynkowy - sierpień 2012 

W sierpniu poznaliśmy wyniki spółek giełdowych za II kwartał br. Generalnie rezultaty osiągnięte przez przedsiębiorstwa nie napawają optymizmem. Wyniki spółek giełdowych uległy znacznemu pogorszeniu. Co prawda, przychody firm notowanych na GPW wzrosły w skali  roku o 12%, jednak sumaryczne wyniki operacyjne i zyski...

czytaj dalej 

Komentarz inwestycyjny  - rynek surowcowy 10 sierpnia

Analizując  sytuację  na  rynku  finansowym,  dostrzegamy,  że  od  połowy  2011  r.  siła relatywna  rynku  surowcowego  jest  niska  w  stosunku  do  rynku  akcji.  Główny  indeks  rynku surowcowego  Reuters/Jefferies  CRB  Excess  Return  Index  zanotował  w  okresie  ostatnich  12 miesięcy spadek...

czytaj dalej

Obligacja niejedno ma imię…  - sytuacja rynkowa 13 lipca

W  ostatnim  czasie  coraz  częściej  pojawiają  się  informacje  odnośnie  możliwych  kłopotów poszczególnych  branż  przemysłu  oraz  potencjalnych  i  faktycznie  następujących  upadłości   spółek.  BPH  Towarzystwo  Funduszy  Inwestycyjnych  (BPH  TFI)  przewiduje,  że  problemy  mogą dotyczyć  większej  liczby  firm,  również  spoza,  w  ostatnim  czasie  mocno  nagłośnionej,  branży budowlanej...

czytaj dalej 

Komentarz rynkowy - lipiec 2012

W  lipcu  rynki  akcji  powróciły  do obserwowanego  od  kilku  kwartałów trendu  bocznego.  Po  bardzo  dobrym zachowaniu  indeksów  w  czerwcu,  w  kolejnym  miesiącu wróciły  obawy  o  globalną  gospodarkę,  które  sprowadziły indeksy  na niższe  poziomy...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - czerwiec 2012

Wraz  z  rozpoczęciem  mistrzostw Europy  w  piłce  nożnej  nasz  rynek zaczął  nadrabiać  zaległości   w  stosunku  do  rynków  rozwiniętych.  Przygotowania  do mistrzostw  przyspieszyły  zmiany  w  zakresie  rozbudowy infrastruktury w naszym kraju, co powinno wzmocnić naszą gospodarkę  również  w  kolejnych  latach...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - kwiecień 2012

Pierwsze  trzy  tygodnie  kwietnia przyniosły  kontynuację  spadkowej korekty  na  giełdach  papierów wartościowych. Obawy  przed  pogarszającą  się  koniunkturą  skutecznie  zachęcały  inwestorów do pozbywania się akcji. W efekcie warszawski  indeks WIG stracił na wartości 2,41% i nadal zachowywał się słabiej od indeksów  amerykańskich...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - marzec 2012

Po dwóch miesiącach silnych wzrostów nasz rynek  wszedł  w  fazę  odpoczynku. Pozytywnie  można  odbierać  spadek
obrotów na rynku o ponad 23%. Pozwala to utrzymać  oczekiwania  na  kontynuację  ruchu  wzrostowego  z początku  tego  roku.  Skala  wzrostów  oraz  ich  tempo  była  iście "sprinterskie"  i odpoczynek był wręcz  konieczny...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - luty 2012

Luty,  podobnie  jak  styczeń,  był udanym  okresem  dla  inwestorów giełdowych,  ale  tym  razem  szczególne powody do radości mieli posiadacze  akcji  i  jednostek  uczestnictwa  funduszy  małych i  średnich  spółek notowanych na GPW. Generalna  zasada była taka, że  im mniejsze spółki, tym wyższa stopa zwrotu...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - styczeń 2012

Styczeń bieżącego  roku był niezwykle udanym  okresem  dla  inwestorów giełdowych na większości światowych rynków  oraz  jednym  z  najlepszych początków  roku  w  historii  polskiej  giełdy.  Oczywiście powszechnie  znanym  zjawiskiem  jest  tzw.  efekt  stycznia  – czyli  wzrostu  cen  akcji  na  początku  roku,  ale  tym  razem mam  wrażenie,  że  wzrosty  nie  wynikały  jedynie  z  sezonowych  zakupów...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - grudzień 2011

Na  naszym  rynku  grudzień  nie odbiegał  szczególnie  od  całego  2011 roku  i  po  prostu  był  słabym miesiącem  dla inwestorów.  Nie pomogło  zamieszanie  wokół  podatku  od  wydobycia kopalin,  który  w  zaproponowanej  formie  pozbawiałby KGHM  znacznej  części  zysku.  Prowadziłby  też  do paradoksu,  że w warunkach  rosnącej  ceny miedzi  spółka notowałaby coraz gorsze wyniki...

czytaj dalej

Komentarz do wyników inwestycyjnych funduszy dłużnych i mieszanych zarządzanych przez BPH TFI (20 grudnia 2011)

W  bieżącym  roku  fundusze  dłużne  zarządzane  przez  BPH  TFI  odnotowały  relatywnie  słabsze wyniki  inwestycyjne  na  tle  grup  porównawczych  oraz  w  porównaniu  z  wyniki  osiąganymi  w  poprzednich  latach.  Relatywne  pogorszenie  wyników  było  spowodowane  przede  wszystkim stratą  odnotowaną  na  portfelu  polskich  euroobligacji...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - listopad 2011

Pierwsze  reakcje  inwestorów  po październikowym  szczycie  w  Brukseli były  bardzo  pozytywne, jednak listopad  szybko  rozwiał  nadzieje inwestorów na znaczącą poprawę  sytuacji w strefie  euro. Kolejne  rekordy rentowności krajów strefy  euro, a  przede wszystkim nieudana aukcja obligacji włoskich  sprawiły, że spadki na rynku obligacji przełożyły się na rynek akcji (w tej części komentarza rzadko wspominamy o obligacjach – nie mniej  jednak  to  właśnie  ten  rynek  kształtował  nastroje  w listopadzie). W drugiej połowie miesiąca wydawało się, że trudno  będzie  znaleźć  dobre  rozwiązanie dla strefy  euro i spadki pozostaną z nami na dłużej,

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - wrzesień 2011

Obawy o dalsze spowolnienie w światowej gospodarce, w tym przede wszystkim o konsekwencje ogłoszenia przez Grecję niewypła-calności, doprowadziły do pogłębienia się spadków, z jakimi mieliśmy do czynienia w sierpniu. Na obecnym etapie wydaje się, że ogłoszenie niewypłacalności Grecji jest już raczej kwestią nieodległego czasu, a wiele działań europejskich władz wskazuje na to, że starają się one możliwie najlepiej przygotować na to system bankowy.

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - sierpień 2011

Sierpień był okresem bardzo dynamicznych zmian na rynku. Z tak gwałtownymi zmianami nie mieliśmy do czynienia od roku 2008. Nieprzypadkowo powołuję się na tę analogię, ponieważ wielu inwestorów porównywało spadki z  przełomu lipca i sierpnia do zachowania rynków na jesieni 2008 r...

cyztaj dalej

Komentarz rynkowy - lipiec 2011

Lipiec upłynął pod znakiem niepokoju związanego z sytuacją gospodarczą w USA oraz niepewnością, czy politykom w tym kraju uda się przeforsować kolejne zwiększenie limitu zadłużenia. O ile podniesienie progu zadłużenia było raczej pewne, o tyle niepewność dotyczyła sposobu zapobiegania dalszemu zadłużaniu się amerykańskiej gospodarki...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - czerwiec 2011

Po miesiącach niewielkich wzrostów indeksów giełdowych przyszedł okres korekty. Spadki indeksów rzędu 3-4% są umiarkowane, przy czym wiele spółek wypłacało w międzyczasie dywidendę. Korektę trudno na razie uznać za głęboką, ale biorąc pod uwagę niską ostatnio zmienność, jest ona jednak wyraźna. Przyczyny spadku są powszechnie znane...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - maj 2011

Maj był kolejnym miesiącem kosme-tycznych zmian indeksów giełdowych i choć nominalnie WIG20 zanotował spadek – uwzględniając dywidendę z Pekao S.A. można uznać, że na polskiej giełdzie został zachowany pozytywny trend wzrostowy. Może to nieco zaskakiwać w kontekście słabego zachowania innych giełd...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - kwiecień 2011

Zgodnie z oczekiwaniami kwiecień był udanym miesiącem dla inwe-storów giełdowych, przy czym lepsze stopy zwrotu zanotowały akcje większych spółek. Po raz kolejny za taki obraz rynku odpowiadają napływy zagranicznego kapitału, które przede wszystkim skupiają się na dużych i płynnych spółkach...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - marzec 2011

Marzec przyniósł oczekiwane wzrosty i spore prawdopodo-bieństwo, że w następnych miesiącach nastąpi ich kontynuacja. W dodatku, w przeciwieństwie do poprzednich miesięcy, marzec był ciekawym okresem. Najciekawsza jednak moim zdaniem była reakcja naszej giełdy na olbrzymie nieszczęście, jakie wydarzyło się w Japonii.

czytaj dalej