Przejdź do treści strony

Dom Maklerski ALFA

Komentarz na kwiecień 2012

W marcu, po lekkim wyhamowaniu wzrostów na rynkach w lutym, przyszedł czas na niewielkie spadki indeksów. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie tylko jeden z  nich  (mWIG40)  zakończył  miesiąc  na  plusie  (+1,68%)...

czytaj dalej

Komentarz na marzec 2012

W  lutym  nastąpiło  przejście  silnego  styczniowego  odreagowania  w  trend  boczny. Główne  indeksy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  (z wyjątkiem WIG20) zakończyły miesiąc na niewielkim plusie, a nasza krajowa waluta umocniła się o ok. 7 groszy do  euro  i  ok.  12  groszy  do  dolara...

czytaj dalej

Komentarz na luty 2012

W  styczniu  nastąpiło  silne  odreagowanie  spadków,  które  rynki  akcji  zanotowały  w trakcie  zeszłego  roku. Główne  indeksy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyły  pierwszy miesiąc  nowego  roku  na  plusie,  a  nasza  krajowa waluta w  znacznym stopniu  umocniła  się  zarówno  do  euro  jak  i  dolara...

czytaj dalej

Komentarz na styczeń 2012

Ostatnie  miesiące  2011  r.  okazały  się  bardzo  trudne  dla  długoterminowego inwestowania.  Tendencje  na  rynkach finansowych  zmieniały  się  co  kilka,  kilkanaście  dni. Przy  inwestowaniu obarczonym kilkudniowym przesunięciem czasowym między podjęciem decyzji inwestycyjnej, a realną zmianą funduszy w portfelu, tak szybkie wahania nie sprzyjają
jakimkolwiek  poważnym  zmianom  układu  portfela  inwestycyjnego...

czytaj dalej