Przejdź do treści strony

Franklin Templeton

Przegląd rynków wschodzących - 4 września 2012

W pierwszej połowie sierpnia, rynki akcji notowały wzrosty, dzięki poprawie nastrojów inwestorów po tym, jak szef Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Mario Draghi, zadeklarował pod koniec lipca, że instytucja nadal zamierza wspierać euro...

czytaj dalej 

Podsumowanie telekonferencji - 28 sierpnia 2012

Nasza umiejętność koncentrowania się na długofalowych założeniach oraz opierania się panice w okresach wzmożonej zmienności rynkowej może przynieść korzystne efekty w dłuższej perspektywie...

czytaj dalej 

Przegląd rynków wschodzących - 8 sierpień 2012

Po dobrych wynikach czerwcowych, większość światowych rynków akcji utrzymała się w lipcu na terytorium dodatnim. Indeks MSCI Emerging Markets osiągnął wynik 2,0% (w USD). Z drugiej strony nasiliły się obawy o stan hiszpańskich finansów publicznych po tym, jak Walencja, jako pierwsza hiszpańska prowincja, musiała skorzystać z finansowego wsparcia rządu 
centralnego...

czytaj dalej 

Globalne perspektywy ekonomiczne - sierpień 2012

Lipcowe dane z rynku pracy w USA, sygnalizujące nadspodziewanie duży wzrost zatrudnienia o 165 tys. nowych miejsc pracy (wyłącznie w sektorze prywatnym), pozwalają przypuszczać, że sytuacja największej światowej gospodarki może się stabilizować...

czytaj dalej 

Perspektywy - sierpień 2012 r. 

Gdy zaczynaliśmy naszą działalność na rynkach wschodzących ponad dwadzieścia lat temu, przecieraliśmy szlaki na nieznanych lądach, wkraczając na takie rynki, jak Indonezja, Tajlandia, Turcja czy Brazylia, które wcześniej były zamknięte dla 
inwestorów zagranicznych...

czytaj dalej 

To nie koniec świata, ale konsekwencje - 20 lipca 2012

W czasach kryzysu i wzmożonych napięć, łatwo jest dojść do wniosku, że zbliża się Armagedon. Ci, którzy wierzą, że Unia Europejska wkrótce się rozpadnie, a chińska gospodarka całkowicie wyhamuje, prawdopodobnie właśnie budują schrony i szkolą się w surwiwalu...

czytaj dalej 

Globalne perspektywy ekonomiczne - lipiec 2012 r. 

Niektóre z ostatnio opublikowanych danych, na czele z mizernym tempem wzrostu zatrudnienia w drugim kwartale, sugerują, że globalne spowolnienie ma wpływ także na sytuację w USA. Poza rynkiem pracy, inne segmenty amerykańskiej gospodarki także są osłabione...

czytaj dalej 

Perspektywy - lipiec 2012 r.

Niepewność wokół amerykańskiej polityki budżetowej oraz zdolności Kongresu do poradzenia sobie z „klifem budżetowym” związanym z wygaśnięciem ulg podatkowych i wzrostami podatków zaplanowanymi na rok wyborczy miała niekorzystny wpływ na wydatki  i zatrudnienie w sektorze prywatnym  w okresie ostatnich trzech miesięcy...

czytaj dalej 

Przegląd rynków wschodzących  - 4 lipca 2012

Drugi kwartał 2012 r. upłynął pod znakiem korekty na światowych rynkach akcji, a utrzymująca się niepewność co do przyszłości strefy euro miała niekorzystny wpływ  na  nastroje  inwestorów.  Indeks MSCI  Emerging Markets  poszedł  w  dół      o  8,8%  (w USD),  tracąc  część  zysków wypracowanych w  pierwszym  kwartale...

czytaj dalej

Przegląd rynków wschodzących - 5 czerwca 2012

Maj był najgorszym miesiącem dla światowych rynków akcji od początku 2012 r. Indeks  MSCI  Emerging  Markets  zanotował  w  tym  miesiącu  spadek  o  11,2%    (w  USD).  Najważniejszym  tematem  nadal  był  europejski  kryzys  zadłużenia...

czytaj dalej

Globalne perspektywy ekonomiczne - czerwiec 2012

Ostatnie dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA sugerują  pewien  spadek  tempa  rozwoju  gospodarki  
w  porównaniu  z  dynamiką  w  tym  samym  okresie   w roku ubiegłym.  Niemniej  jednak,  warunki ekonomiczne znacząco poprawiły się od maja 2011 r., a  obecnie  nie  widać  sygnałów  zapowiadających kolejną  falę recesji w USA...

czytaj dalej

Perspektywy - czerwiec 2012

Ogólnie  rzecz  biorąc,  bieżące  wydarzenia  w  Europie  nie  mają  większego  wpływu  na nasze  średnioterminowe  założenia inwestycyjne.  Poniżej  przedstawiam podsumowanie  naszych  poglądów  na  temat obszarów, które martwią inwestorów, a także nasze  pomysły  na  radzenie  sobie  ze zmiennością...

czytaj dalej

Podsumowanie telekonferencji - 30 maja 2012

Ostatnie  wahania  rynkowe  zostały  wywołane  w  dużej  mierze  przez  te  same obawy,  które  leżały  u  podstaw  awersji  do  ryzyka  wśród  inwestorów  w  drugiej połowie ubiegłego  roku. Już wtedy uważaliśmy, że panika nie była uzasadniona, a teraz jesteśmy co do tego jeszcze bardziej przekonani...

czytaj dalej

Punkt widzenia na Europę:  komentarze naszych ekspertów - 24 maja 2012

Rozmawialiśmy  ostatnio  z  kilkoma  doświadczonymi  ekspertami  zarządzającymi inwestycjami  na  całym  świecie  i  reprezentującymi  różnorodne  style  i  filozofie inwestycyjne,  na  temat  ich  punktu widzenia  na  Europę.  Każdy  z  nich  analizuje sytuację  z  innej  perspektywy,  a  jednak  wszyscy  widzą  przyszłość  tego pogrążonego  w  kłopotach  regionu  w  jasnych  barwach...

czytaj dalej

Perspektywy - maj 2012

Pierwszy  kwartał  2012  r.  był  okresem solidnych  wzrostów  na  amerykańskich rynkach  akcji; według wyników  indeksu
Standard  &  Poor’s®  500  (S&P  500®), kwartał  ten  znalazł  się  na  drugim miejscu  wśród  wszystkich  pierwszych
kwartałów  ostatniej  dekady.  W  nieco dłuższej  perspektywie,  tj.  w  okresie sześciu  miesięcy  kończącym  się  wraz
z  końcem pierwszego  kwartału 2012  r., wartość indeksu S&P 500 poszła w górę o  ponad  25%.  Indeks  Barclays  U.S...

czytaj dalej

Rynkowy punkt widzenia  - maj 2012

Pod koniec ostatniego kwartału 2011  r., zaczęliśmy ponownie zwiększać  ekspozycję  naszych  portfeli  na  ryzyko,  po  okresie bardziej  defensywnego  podejścia  wymuszonego  spadkiem wskaźników  wyprzedzających  koniunkturę.  Wzmożona zmienność  rynkowa  stworzyła  atrakcyjne możliwości  zarówno na  rynkach  akcji,  jak  i  wśród  papierów  dłużnych przedsiębiorstw  i  instrumentów  z  rynków  wschodzących...

czytaj dalej

Przegląd rynków wschodzących  (1 kwiecień 2012)

Akcje  spółek  z  rynków wschodzących  dobrze  zaczęły  2012  rok. W  pierwszym kwartale, indeks MSCI Emerging Markets poszedł w górę o 15,6%* (w USD), cobyło  lepszym wynikiem  na  tle wzrostu indeksu MSCI World o 12,4%*. Waluty rynków wschodzących  także  umacniały  się  w  omawianym  trzymiesięcznymokresie...

czytaj dalej

Globalne perspektywy ekonomiczne (kwiecień 2012)

Kontrastując  z  recesją  lub  stagnacją  w  większości  krajów  EuropyPołudniowej, gospodarka USA nadal wysyła optymistyczne sygnały. Dane statystyczne publikowane w USA na przestrzeni ostatnich tygodni  odzwierciedlają  skonsolidowane  odbicie  gospodarcze,spadek bezrobocia,  solidną kondycję  sektora produkcji oraz wzrost
wydatków  konsumenckich...

czytaj dalej

Perspektywy (kwiecień 2012)

Rynek  papierów  dłużnych  o  wysokim dochodzie notuje wzrosty od początku  roku, ale  uważamy,  że  nadal  można  na  nim znaleźć  sporo  ukrytej  wartości.  Spready  są  o  ok.  100  punktów  bazowych  węższe   w  porównaniu  z  końcem  2011...

czytaj dalej

Przegląd rynków wschodzących (06 marzec 2012)

Luty  był  kolejnym  miesiącem  solidnych  wyników  rynków  wschodzących.  Na przestrzeni  miesiąca,  indeks  MSCI  Emerging  Markets  zanotował  wzrost  na poziomie  6,0%  (w  USD).  Dynamikę  ożywienia  zwiększyła  seria  pozytywnych...

czytaj dalej

Perspektywy (marzec 2012)

Minął  rok od potężnego  trzęsienia  ziemi,  które nawiedziło wschodnią  Japonię  11 marca  2011 r. Wstrząsy oraztowarzyszące im uderzenie fali tsunami miały wiele  tragicznych  konsekwencji, włącznie  ze  stopieniem  rdzeni  reaktorów jądrowych  i  wyciekiem  materiału radioaktywnego w najbardziej poszkodowanym regionie  Tohoku.  Z  terenów  zniszczonych wskutek...

czytaj dalej

Globalne perspektywy ekonomiczne (marzec 2012)

Ogólnie rzecz biorąc, dane publikowane w USA nadal są względniekorzystne. Szczególnie wyraźna poprawa widoczna jest w obszarze zatrudnienia,  co  pozwala  mieć  nadzieję  na  wzrost  wydatkówkonsumenckich.  Według  danych  Departamentu  Pracy,  w  styczniuw USA powstały 284 tys. nowych miejsc pracy, a w lutym kolejnych 227  tys.  (dane  wstępne)..

czytaj dalej

Rozmiar funduszu we właściwej perspektywie (omówienie strategii - 24 lutego 2012)

Jesteśmy inwestorami koncentrującymi się na średnioterminowych czynnikach fundamentalnych, a długi horyzont inwestycyjny umożliwia nam wykorzystywanie rozbieżności pomiędzy wyceną a wartością papierów w okresach tymczasowych wahań...

czytaj dalej

Podsumowanie telekonferencji (06 lutego 2012)

Europa i USA stoją przed koniecznością realizacji licznych reform polityki budżetowej, które jak dotąd nie zostały wdrożone.
Uważamy,  że  kwestie  związane  z  recesją  w  strefie  euro    i  delewarowaniem  europejskiego  sektora  bankowego  są  często nieprawidłowo  postrzegane  przez  rynki  światowe,  a  w  szczególności przez rynki wschodzące...

czytaj dalej

Rynkowy punkt widzenia FUNDUSZE FTMAS (FRANKLIN TEMPLETON ASSET MULTI STRATEGIES) I FUNDUSZE STRATEGICZNEJ ALOKACJI (luty 2012)

W  ciągu  pierwszych  pięciu  miesięcy  2011  r.,  wskaźniki wyprzedzające koniunkturę były korzystne (w dużej mierze pod wpływem  wydatków  na  stymulację  rozwoju  gospodarczego)  i uzasadniały, według nas, przeważenie aktywów obarczonych większym  ryzykiem.  Niemniej  jednak,  w maju  i  w  czerwcu  te same  wskaźniki  zaczęły  spadać,  skłaniając  nas  do korygowania naszych portfeli i redukcji ekspozycji na akcje...

czytaj dalej

Inwestowanie w surowce (luty 2012)

Zainteresowanie  sektorem  eksploatacji  pól naftowych dramatycznie spadło, gdy awersja do ryzyka  w  2011  r.  skłoniła  inwestorów  do zwrócenia  się  w  kierunku  obszarów postrzeganych  jako  bardziej  stabilne,  np. zintegrowanych koncernów naftowych. Ponadto, pomimo  ostatniego  odbicia  cen  ropy,  akcje większości  spółek  obsługujących  pola  naftowe usilnie próbowały oprzeć się presji związanej ze spadkiem  cen  gazu  w  Ameryce  Północnej,  co może,  według niektórych  inwestorów, doprowadzić  do  nagłego  i  znaczącego  spadku wydobycia,  przy  jednoczesnym  wzroście rezerwowego  potencjału  spółek...

czytaj dalej

Globalne perspektywy ekonomiczne (luty 2012)

Fala  optymistycznych  danych  z  USA,  dotyczących, między  innymi,  wzrostu  zatrudnienia  poza rolnictwem oraz styczniowego spadku stopy bezrobocia, przełożyła się na dobre wyniki wielu klas aktywów w  ostatnich  tygodniach. Korzystne  okazały się  także  wzrosty  szacunkowych  wskaźników zatrudnienia  za  listopad  i  grudzień  oraz  korekty danych  o  zyskach  przedsiębiorstw  w  górę  na przestrzeni  ostatnich  kilku miesięcy...

czytaj dalej

Prognozy na rok 2012 (1 lutego 2012)

W  ubiegłym  roku,  kluczowe  znaczenie  dla  naszych  prognoz  dla światowych  rynków  finansowych miały odpowiedzi na  trzy pytania. Czy USA czeka kolejna recesja? Czy strefie euro grozi rozpad? Czy Chiny muszą się przygotować na  „twarde  lądowanie”? W każdej z  tych  trzech kwestii  rynki  wykazywały  znacznie  większy  pesymizm  niż  my, wyceniając  skrajnie  dramatyczne  scenariusze  rozwoju  wydarzeń,  w  szczególności w  drugiej  połowie  roku...

czytaj dalej

Omówienie sytuacji na rynkach w 2011 r. i perspektyw inwestycyjnych w 2012 r.  (11 stycznia 2012)

2011  r.  był  kolejnym  okresem  rekonwalescencji  globalnej gospodarki,  która  jednak  rozwijała  się  w  nierównomiernym
tempie,  a  rozbieżne  trendy  na  rynkach  rozwiniętych   i wschodzących, jakie notowano w 2010 r., utrzymały się także w  roku  kolejnym.  Podczas  gdy  gospodarki  rozwinięte pracowały  nad  długofalową  redukcją  zadłużenia,  co ograniczało  tempo  wzrostu  PKB,  wiele  szybko  rozwijających się  gospodarek  wschodzących  miało  lepszą  pozycję...

czytaj dalej

Punkt widzenia na Polskę i Węgry (11 stycznia 2012)

Atuty  gospodarek Węgier  i Polski  to wysoka  konkurencyjność  oraz powiązania handlowe z Niemcami. Według naszych prognoz, tempo niemieckiego  wzrostu  gospodarczego  w  najbliższym  czasie  nieco spadnie,  ale  nadal  będzie  względnie  solidne,  co  powinno  być korzystne  dla  Węgier,  Polski  oraz  innych  krajów wschodnioeuropejskich handlujących z Niemcami...

czytaj dalej

 Przegląd rynków wschodzących (9 stycznia 2012)

Rynki wschodzące rozpoczęły czwarty kwartał 2011 r. od pozytywnego akcentu, wypracowując  w  październiku  dwucyfrową  stopę  zwrotu.  Korzystny  wpływ  na giełdy  na  całym  świecie miały  takie  czynniki,  jak  solidne  zyski przedsiębiorstw, wprowadzenie lewarowania do Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF)  czy  publikacja  optymistycznych  danych  dotyczących  gospodarki  USA...

czytaj dalej

Rynki finansowe – Przegląd i perspektywy (styczeń 2012)

Po  całkiem  optymistycznym  początku  roku,  który  przyniósł widoki  na  nieco szybszy wzrost gospodarczy krajów
rozwiniętych,  światowe  rynki  finansowe  otrzymały  szereg  poważnych  ciosów  w  postaci  zarówno  katastrof naturalnych,  jak  i  problemów  wywołanych  przez  człowieka...

czytaj dalej

Globalne perspektywy ekonomiczne (styczeń 2012)

Ostatnie tygodnie przyniosły pewną poprawę prognoz umiarkowanego  rozwoju  gospodarki  amerykańskiej oraz uspokojenie obaw przed powrotem recesji, tak powszechnych w połowie 2011 r. Zatrudnienie poszło w  górę,  a  średni czterotygodniowy  wskaźnik  liczby wniosków  o  przyznanie  statusu  bezrobotnego  spadł w  grudniu  do  najniższego  poziomu  od  3,5  roku...

czytaj dalej

Prognozy dla europejskich rynków akcji na 2012 r.

W Europie dominuje dziś  jedno podstawowe pytanie: czy uda się wyjść  z aktualnego kryzysufinansowego? Uważamy, że rozwiązania można spodziewać się w nadchodzących miesiącach.Wprawdzie ostatnie wydarzenia nie skłaniają do optymizmu (sposób, w jaki europejscy politycytraktują  problem,  nie  może  budzić  podziwu)...

czytaj dalej

Aktualności z Europy (13 grudzień 2011)

W ostatnich dniach, wydarzenia w Europie nabrały tempa pod wpływem rosnącej  presji  ze  strony  rynków  finansowych,  których  nie  przekonały dotychczasowe  działania  mające  uratować  strefę  euro  w  jej  obecnej formie.  Ostatnio  podjęte kroki  są  obliczone  na  ograniczenie  skali europejskiego  kryzysu  zadłużenia  oraz  uchronienie  eurolandu  przed całkowitym załamaniem...

czytaj dalej

Przegląd rynków wschodzących (7 grudzień 2011)

Po  październikowym  odbiciu,  listopad  przyniósł  kolejną  korektę  na  rynkach wschodzących,  wywołaną  przez  serię  coraz  gorszych  wiadomości  dla  rynków finansowych. W obliczu braku nadziei  na  szybkie  rozwiązanie  europejskich problemów, rentowność obligacji Włoch i Hiszpanii dramatycznie wzrosła...

czytaj dalej

Perspektywy - międzynarodowe rynki akcji (listopad 2011)

Nasilenie  się  obaw  inwestorów związanych  z  europejskim  kryzysem zadłużenia  budżetowego  wywołało jeszcze  większe  wahania  na  światowych rynkach  finansowych.  Z  punktu  widzenia koncepcji  inwestowania  w  oparciu   o  szczegółowe  analizy  pojedynczych spółek,  uważamy,  że  ostatnia  zmienność może  być  źródłem  okazji  dla  inwestorów koncentrujących  się  na  mniejszych przedsiębiorstwach do znalezienia mocno niedoszacowanych papierów...

czytaj dalej

Globalne Perspektywy Ekonomiczne (listopad 2011)

Choć  dalszy  rozwój  kryzysu  zadłużenia  budżetowego w  Europie  oraz  stan  gospodarki  USA  nadal  budzą  wiele wątpliwości,  sytuacja  na  rynkach  finansowych  uległa w  październiku  znaczącej  poprawie,  po  okresie  masowej ucieczki w kierunku „bezpiecznych przystani” w trzecim kwartale.  Pomimo  niesłabnących  obaw  i  dużego prawdopodobieństwa  kolejnych  nerwowych  wahań rynkowych  w  najbliższych  tygodniach...

czytaj dalej

Przegląd rynków wschodzących  - 7 listopad 2011

Październik  przyniósł  odbicie  na  rynkach  wschodzących;  solidne  wskaźniki rentowności  przedsiębiorstw,  optymistyczny  nastrój  wokół  szczytu  Unii Europejskiej  (UE)  pod  koniec  miesiąca  oraz  dobre  dane  ekonomiczne napływające  z  USA  skłoniły  inwestorów  do  powrotu na rynki akcji...

czytaj dalej

Podsumowanie telekonferencji (Kwartalna telekonferencja z dr Michaelem Hasenstabem) - 2 listopad 2011

W okresie wzmożonej zmienności we wrześniu, cały czas analizowaliśmy nasze  kluczowe  założenia  inwestycyjne,  co  pozwoliło  nam  wykorzystać okazje wynikające z rynkowej paniki...

czytaj dalej

Instrumenty o stałym dochodzie - październik 2011

W  ostatnim  czasie,  amerykańska  Rezerwa Federalna  (Fed)  ogłosiła  i  uruchomiła  „Operację Twist”,  która  zasadniczo polega  na  skupie amerykańskiego  długoterminowego  zadłużenia budżetowego.  W  ten  sposób  Fed  stara  się utwierdzić rynki w przekonaniu, że jest gotowy do podejmowania  takich  działań  ratunkowych,  jak kupowanie  papierów  na  otwartym  rynku, a  także  do  wspierania  amerykańskich  instytucji finansowych  i  gospodarki  USA  poprzez utrzymywanie  długoterminowych  stóp procentowych  na  niskich  poziomach...

czytaj dalej

Perspektywy wg zespołu Franklin Templeton ds. instrumentów o stałym dochodzie - październik 2011

Pomimo ogromnej dawki pesymizmu ze strony mediów, który  znalazł  odbicie  także  w  wrześniowych  wynikach rynków finansowych, dostrzegalne są pewne optymistyczne sygnały  stabilizacji w USA. We wrześniu,  indeks  ISM dla krajowego  sektora  produkcji  nieoczekiwanie  wzrósł, sygnalizując  dalszy  rozwój  amerykańskiego  przemysłu. Wyniki ankiet przeprowadzonych na potrzeby indeksu wykazały  także  poprawę  dynamiki  w  obszarze  importu i jeszcze większy wzrost eksportu...

czytaj dalej

Globalne perspektywy ekonomiczne - sierpień 2011

5 sierpnia, agencja Standard & Poor’s podjęła decyzję o obniżeniu ratingu długoterminowych skarbowych papierów dłużnych USA z AAA do AA+. To historyczne wydarzenie miało miejsce po ożywionej debacie politycznej, która ostatecznie doprowadziła do porozumienia w sprawie podniesienia limitu zadłużenia budżetowego USA oraz przyjęcia planu konsolidacji fiskalnej zakładającego łączną redukcję...

Edward B. Jamieson - Wyprzedaż akcji nie musi zapowiadać drugiego dna recesji (sierpień 2011)

Wyprzedaż na amerykańskich rynkach akcji w czwartek, 4 sierpnia, po której indeks Dow Jones Industrials Average stracił 513 punktów, była niewątpliwie dramatyczna, ale nie można jej, według nas, uznać za powtórkę krachu z początkowego okresu recesji w 2008 r. Kryzys finansowy z 2008 r. był w dużej mierze wynikiem całej serii bankructw banków i firm...

Zadłużenie USA a możliwości na rynkach wschodzących (sierpień 2011)

Ze względu na wiele pytań, jakie otrzymuję od czytelników bloga i osób czytających moje wpisy
na Twitterze, chciałbym szybko napisać kilka słów komentarza w odniesieniu do obniżenia ratingu wiarygodności kredytowej USA oraz wydarzeń, jakie miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Możliwość obniżenia ratingu kredytowego USA przez Standard & Poor’s była...

Dr. Michael Hasenstab - Najświeższy komentarz dotyczący obniżenia ratingu kredytowego USA i braku długofalowej równowagi w polityce budżetowej (sierpień 2011)

Nawiązując do naszych komentarzy opublikowanych 3 sierpnia 2011 r., chcielibyśmy zaktualizować nasze opinie i punkt widzenia w związku z piątkową decyzją agencji Standard & Poor’s (S&P) o obniżeniu ratingu wiarygodności kredytowej USA z AAA do AA+ oraz wzmożoną zmiennością i napięciem, jakie od tygodnia obserwujemy na światowych rynkach...

Dr Michael Hasenstab - Punkt widzenia na podniesienie limitu zadłużenia USA i brak długofalowej równowagi w polityce budżetowej (sierpień 2011)

Wczoraj oficjalnie przyjęto plan redukcji wydatków budżetowych i podniesienia limitu zadłużenia budżetowego USA.
To porozumienie pozwoliło USA uniknąć realizacji najgorszego scenariusza, czyli niezdolności do spłaty zobowiązań skarbu państwa, do której mogłoby dojść bez interwencji władz. W miarę zbliżania się terminu 2 sierpnia, perspektywa możliwej...

czytaj dalej

Roger Bayston - Obniżenie ratingu S&P - Nowa sytuacja (sierpień 2011)

Wiadomość o obniżeniu przez Standard & Poor’s (S&P) ratingu długoterminowego zadłużenia budżetowego USA z AAA do AA+ 5 sierpnia 2011 r. nie była tak do końca niespodziewana.
18 kwietnia 2011 r., agencja S&P zmieniła swą perspektywę dla amerykańskiego ratingu ze „stabilnej”
na „negatywną”. Z kolei 14 lipca 2011 r., S&P oficjalnie ostrzegła USA, że może...

czytaj dalej

Roger Bayston - Skutki podniesienia limitu zadłużenia budżetowego w USA w krótkiej i długiej perspektywie (sierpień 2011)

Prace legislacyjne nad podniesieniem limitu zadłużenia budżetowego USA (mechanizmu, który od 1960 r. był podnoszony, rozszerzany lub przedefiniowywany 78 razy1) wreszcie wydają się przynosić konkretne efekty: Kongres przyjął plan podniesienia pułapu długu opracowany przez administrację Obamy...

czytaj dalej

Przegląd rynków wschodzacych - sierpień 2011

W lipcu nastroje rynkowe były bardzo zmienne, a inwestorzy koncentrowali się głównie na wydarzeniach w Europie i USA. Spadek tempa wzrostu gospodarczego, wysoka inflacja oraz zaostrzanie polityki pieniężnej przez niektóre gospodarki wschodzące także wywoływały większą nerwowość. Obawy przed rozprzestrzenieniem się europejskiego kryzysu...

czytaj dalej

Komentarz specjalny: Templeton Global Equity Group Europa (lipiec 2011)

Mniej więcej w tym samym czasie w ubiegłym roku wydaliśmy specjalny komentarz dotyczący pogłębiającego się kryzysu zadłużenia budżetowego w Europie. Fakt, że piszemy o tym ponownie obrazuje jak niewielkie postępy osiągnięto
w niwelowaniu regionalnych deficytów...

czytaj dalej

Globalne perspektywy ekonomiczne - lipiec 2011

Pod koniec czerwca, w nawiązaniu do burzliwej debaty nad redukcją rządowego deficytu w USA, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ostrzegł, że „niekorzystny obrót spraw związanych z aktualną sytuacją budżetową” stanowi jedno
z najpoważniejszych zagrożeń dla amerykańskiej gospodarki. Następnie, dwie największe agencje ratingowe...

czytaj dalej

Perspektywy - lipiec 2011

Utrzymujący się kryzys zadłużenia budżetowego w Europie nie schodzi z pierwszych stron gazet na całym świecie i jest wiodącym tematem prognoz dalszego rozwoju tego regionu. Członkowie zespołu Mutual Series także mają kilka spostrzeżeń dotyczących obecnej sytuacji...

czytaj dalej

Przegląd rynków wschodzących - czerwiec 2011

Ponownie rozbudzone obawy przed restrukturyzacją zadłużenia budżetowego w strefie euro, ryzyko rozprzestrzenienia się kryzysu na większe gospodarki, takie jak Hiszpania, a także obniżenie ratingu kredytowego Grecji przełożyły się na wzrost awersji do ryzyka wśród inwestorów. Negatywny wpływ na nastroje miały także spadki cen surowców...

czytaj dalej

Afryka: wyzwania i perspektywy (maj 2011)

W moim poprzednim artykule na blogu, omówiłem niektóre z możliwości, jakie dostrzegam w Afryce. Dziś chciałbym zająć się wyzwaniami, które uważam za kluczowe dla tego kontynentu oraz przedstawić moje prognozy dla całego regionu. Poważnym problemem Afryki jest korupcja. Pamiętajmy jednak, że do tanga trzeba dwojga: oskarżenia o korupcję przeciwko rządom...

czytaj dalej

Rynkowy punkt widzenia - maj 2011

Ostatnie dane gospodarcze sugerują, że cykl rynkowy jest obecnie w fazie „późnej ekspansji”, która z założenia jest korzystna dla rynków akcji. Wkrótce możemy jednak wkroczyć w nową fazę charakteryzującą się znaczącym spowolnieniem na tych rynkach. Dobre wyniki akcji światowych w 2009 r. poprzedzały ożywienie globalnej gospodarki...

czytaj dalej

Globalne perspektywy ekonomiczne - maj 2011

Gospodarki USA i Europy nadal rosną, choć wzrosty te z pewnością nie mają gładkiego przebiegu. Jednocześnie, uwaga władz znacznie szybciej rozwijających się krajów azjatyckich i latynoamerykańskich w coraz większym stopniu koncentruje się na walce z inflacją i powstrzymywaniu tych gospodarek przed przegrzaniem...

czytaj dalej

Przegląd rynków wschodzących - maj 2011

Rynki wschodzące zakończyły kwiecień z łączną stopą zwrotu na poziomie 3,1% (w USD). Dobrym wynikom tych rynków sprzyjały wzrosty cen surowców i aprecjacja lokalnych walut. Po dwóch miesiącach odpływu kapitału netto, w kwietniu zanotowano dodatnie przepływy kapitałowe na rynkach wschodzących. Z drugiej strony, wiele krajów nadal zmagało się...

czytaj dalej

Perspektywy - maj 2011

Choć nasze prognozy dla instrumentów o stałym dochodzie na pozostałemiesiące bieżącego roku są generalnie optymistyczne, obecnie uważnie monitorujemy kilka czynników ryzyka. Jednym z powodów do zmartwień mogą być ceny ropy, które osiągnęły ostatnio bardzo wysokie poziomy. Sądzimy, że obecna sytuacja...

czytaj dalej

Globalne perspektywy ekonomiczne - kwiecień 2011

11 kwietnia, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował swój półroczny raport „World Economic Outlook” o perspektywach światowej gospodarki. Raport okazał się dość optymistyczny. Według MFW, gospodarka światowa „nabiera sił”, a tempo wzrostu ma utrzymać się na poziomie 4,5% w 2011 r. i w 2012 r...

czytaj dalej

Perspektywy - kwiecień 2011

Choć nadal jesteśmy pogrążeni w smutku po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi i uderzeniu fali tsunami w Japonii, uważamy, że wpływ tej katastrofy na gospodarkę może okazać się tylko tymczasowy. Przerwy w dostawach energii i zakłócenia łańcuchów dostaw, szczególnie wbranży motoryzacyjnej i elektronicznej, powoli są eliminowane, a produkcja...

czytaj dalej

Przegląd rynków wschodzących - 4 kwiecień 2011

Rok 2011 rozpoczął się od wzrostów, jednak rynki szybko poszły w dół, gdy zamieszki w Tunezji i Egipcie doprowadziły do obalenia tunezyjskiego prezydenta Ben Alego i rządzącego Egiptem Hosniego Mubaraka...

czytaj dalej

Globalne perspektywy ekonomiczne - marzec 2011

Ponadto, ceny ropy rosły jeszcze przed rozruchami w regionie Afryki Północnej i są symptomatyczne dla znaczącego ożywienia światowego popytu, który – według MFW – ma w tym roku wzrosnąć o 4,4%...

czytaj dalej

Perspektywy - 25 marzec 2011

Pomimo niespokojnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, ogólnoświatowych obaw przed wzrostem inflacji oraz trudnej sytuacji budżetowej w USA, przed amerykańską gospodarką i rynkiem akcji w 2011 r. rysują się dobre perspektywy...

czytaj dalej

Sytuacja w Japonii - 24 marzec 2011

Japonia dopiero rozpoczyna proces rekonwalescencji po trzęsieniu ziemi o sile 9,0 w skali Richtera, które uderzyło 11 marca 2011 r. u wybrzeży Honsiu. Wkrótce po wstrząsach sejsmicznych, przez region Tohoku ...

czytaj dalej

Globalne perspektywy ekonomiczne - luty 2011

Pomimo nadal stłumionej dynamiki na amerykańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz utrzymującej się wysokiej stopy bezrobocia, gospodarka USA stale notuje zrównoważony wzrost...

czytaj dalej

Perspektywy - Inwestowanie w nieruchomości - luty 2011

W 2010 r., odbicie gospodarcze w Europie nabierało tempa, a dane makroekonomiczne za czwarty kwartał wykazywały dalszą poprawę. Niemniej jednak, nadal utrzymują się wyraźne rozbieżności pomiędzy centralnymi...

czytaj dalej

Przegląd rynków wschodzących - luty 2011

W lutym, niespokojna sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej skłoniła inwestorów
do większej ostrożności i awersji do ryzyka, co z kolei wywołało wzmożone wahania na rynkach akcji
na całym świecie....

czytaj dalej

Przegląd rynków wschodzących - styczeń 2011

2010 był kolejnym dobrym rokiem dla rynków wschodzących, które zakończyły go z zyskiem na poziomie 19,2% (w USD). Wzrostom na rynkach akcji sprzyjały takie czynniki, jak napływ dużych ilości kapitału...

czytaj dalej