Przejdź do treści strony

Home assistance

Dlaczego warto je mieć?

Mimo że Home assistance staje się coraz bardziej popularny, wiele osób nie wie, co może zyskać, posiadając go.

W dzisiejszych czasach, gdy każdy goni za pracą, karierą, bardzo często brakuje nam czasu na zwykłe domowe obowiązki. Home assostance to dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa, która polega na zorganizowaniu przez towarzystwo ubezpieczeniowe w możliwie jak najkrótszym czasie, pomocy w razie zaistnienia jakiegoś zdarzenia losowego. Świadczenia w ramach pakietów home assistance mogą obejmować pomoc specjalisty, np. hydraulika, ślusarza, elektryka, dekarza lub szklarza w usunięciu usterki i ograniczeniu zakresu szkody. W przypadku poważnych zdarzeń losowych pomoc może również polegać na zapewnieniu tymczasowego lokalu zastępczego, dozoru i ochrony mienia w trakcie przygotowywania do transportu lub oczekiwania na pomoc. Bardzo często Home assistance jest oferowany przy zakupie ubezpieczenia mieszkania jako bezpłatny dodatek lub odrębny produkt.

Decydując się na zakup takiego pakietu należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • zakres odpowiedzialności (czyli co dokładnie oferuje nam Ubezpieczyciel - np. czy towarzystwo tylko organizację usługę czy również pokrywa jej koszt),
  • wyłączenia (czyli to, czego nam Ubezpieczyciel nie oferuje, za co nie zapłaci),
  • górne granice odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
  • limity kwotowe określone na poszczególne rodzaje usług oraz na ich ilość możliwą do wykorzystania w ciągu okresu ubezpieczenia.

Warto dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, by wiedzieć, jakie usługi pomocowe nam przysługują.

źródło: mieszkania.ubezpieczenie.com.pl/ OZ