Przejdź do treści strony

HSBC

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 18-22 czerwca 2012

Akcje chińskie i indyjskie zniżkowa y w omawianym tygodniu, gdyż nastroje na rynkach pogorszyły się  wskutek obaw
dotyczących Europy oraz danych wskazujących na spowolnienie gospodarcze...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 4-8 czerwca 2012

Akcje chińskie i indyjskie wróciły do gry w drugiej połowie tygodnia w miarę rozwiewania się obaw dotyczących kryzysu        w Europie. W Chinach dane opublikowane w czasie weekendu wskazują na osłabienie w niektórych segmentach gospodarki, co sugeruje, iż cięcia stóp procentowych w poprzedzającym tygodniu stanowiły działanie wyprzedzające, mające wspierać wzrost gospodarki krajowej...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - komentarz tygodniowy (30 kwietnia - 4 maja 2012)

Zarówno rynek chiński, jak i indyjski odnotowały w większości przypadków słabe wyniki w związku z coraz gorszymi danymi na temat produkcji oraz gospodarki...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - komentarz tygodniowy (16-20 kwietnia 2012)

Zarówno chiński, jak i indyjski rynek akcji zwyżkowały w obliczu poprawy perspektyw gospodarki  światowej, gdy MFW
zrewidował w górę prognozę wzrostu...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - komentarz tygodniowy (19-23 marca 2012)

Zarówno rynek chiński, jak i indyjski odnotowały w większości słabe wyniki w związku z obawami o stan gospodarki światowej i negatywnymi doniesieniami...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - komentarz tygodniowy (12-16 marca 2012)

Zarówno rynek chiński, jak i indyjski odnotowały spadki w ostatnim tygodniu. Pogorszenie się danych gospodarczych i spadek inflacji zasadniczej w Chinach wskazują na zwiększenie się pola manewru...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - komentarz tygodniowy (5-9 marca 2012)

Tydzień obfitował w wydarzenia zarówno na rynku chińskim, jak i indyjskim  w Indiach odbywały się wybory, a w Chinach  ważna konferencja poświęcona polityce rzędu...

czytaj dalej

Czy najgorsze już za strefą euro?

Kryzys w strefie euro prześladuje rynki już od dwóch lat, a przez większość tego okresu wysiłki polityków, aby go
powstrzymać, były podejmowane w najlepszym razie od niechcenia...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - komentarz tygodniowy (27 lutego - 2 marca 2012)

Cena ropy Brent osiągnęła w czwartek w trakcie notowań dziennych poziom 128,40 USD za baryłkę , a więc najwyższy od końca lipca 2008 r. Chiński indeks aktywności gospodarczej PMI utrzymuje się od trzech miesięcy powyżej wartości 50, co wskazuje na niesłabnący impet wzrostu...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - komentarz tygodniowy (13 - 17 lutego 2012)

Otoczenie gospodarcze pozostawało sprzyjające, więc zarówno chiński, jak i indyjski rynek akcji odnotowały wzrosty w ostatnim tygodniu. Chiny obniżyłyy stopę rezerw obowiązkowych o kolejnych 50 punktów bazowych...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - komentarz tygodniowy (30 stycznia - 3 lutego 2012)

Akcje zarówno chińskie, jak i indyjskie zwyżkowały w ostatnim tygodniu dzięki korzystnym danym oraz doniesieniom                  o potencjalnym złagodzeniu polityki pienięnej. Urzędnicy indyjskiego banku centralnego wskazali,  że stopy procentowe zostaną prawdopodobnie obniżone w tym roku, gdyż wzrost znajduje się pod coraz większą presją...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - komentarz tygodniowy (23-27 stycznia 2012)

Akcje zarówno chińskie, jak i indyjskie zwyżkowały w ostatnim tygodniu dzięki korzystnym wynikom na wszystkich rynkach.
Akcje indyjskie odnotowały wyraźne wzrosty dzięki umocnieniu się waluty. Spółki chińskie notowane na giełdzie w Hongkongu
również poszły ostro w górę mimo tego,  że rynek ten by zamknięty przez większość tygodnia...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy (26 stycznia 2012)

Agencja S&P ponownie wywłała pewne poruszenie, ogłaszając w piątek wieczorem czasu europejskiego obniżenie ratingu kilku krajów europejskich. Francji i Austrii odebrano rating AAA, dołczą one więc do USA z ratingiem AA+. Ratingi Włoch i Hiszpanii  krajów, które wielu uznaje za najważniejszą arenę kryzysu w strefie euro  zostały obniżone o dwa stopnie, Włochy mają zatem obecnie rating BBB+...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - komentarz tygodniowy (9-13 stycznia 2012)

Chiny i Indie odnotowały kolejny dobry tydzień obydwa rynki zamknęły go wzrostami. Udane aukcje długu w Europie poprawiły nastroje na świecie. Dane gospodarcze napływające z Chin wskazują na skuteczne wdrażanie polityki...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - komentarz tygodniowy (2-6 stycznia 2012)

Zarówno rynki chińskie, jak i indyjskie zaczęły rok mocnym akcentem. Premier Chin ostrzegł przed relatywnie trudnymi warunkami działalności w nadchodzącym okresie, wskazując na słabnący popyt zewnętrzny i rosnące koszty ponoszone przez firmy, chociaż zaznaczył również , że polityka monetarna będzie dostosowywana do potrzeb...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - komentarz tygodniowy (27-30 grudnia 2011)

Obawy związane z kryzysem w strefie euro nadal pogarszają nastroje na rynkach. W ciągu tygodnia zarówno rynek chiński, jak i indyjski zniżkowały. Chiny otwierają więcej branż dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych...

czytaj dalej

Przewidywania HSBC Global Asset Management na 2012 rok

Zdaniem HSBC Global  Asset Management w  cechującym  się wyraźną zmiennością 2011 r.  rynkami rządziły  krótkoterminowe  nastroje  w  miejsce  długookresowego  myślenia  o  inwestycjach.  Zdaniem zarządzających  firm  otworzyło  to  jednak potencjalnie atrakcyjne możliwości  inwestycyjne na 2012 r. dla inwestorów o dłuższym horyzoncie...

czytaj dalej

HSBC Wskaźnik Rynków Wschodzących Q4 2011

Kraje  rozwi jające się dysponują amunicją do walki  ze skutkami  słabego odrodzenia Stanów Zjednoczonych  i  możl iwej  recesj i  w Europie...

czytaj dalej

Global Event Market Alert - 6 grudnia 2011

Agencja ratingowa S&P poinformowała w nocy o umieszczeniu Niemiec, Francji oraz trzynastu innych krajów strefy euro na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia ratingu ich długu państwowego. Jak dotąd informacja ta wywarła umiarkowany wpływ na skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego (Komentarz tygodniowy 14 - 18 listopada 2011)

O  nastrojach  panujących  w  ciągu  tygodnia  zadecydowały  powolny  wzrost  gospodarczy  i  rosnące
rentowności obligacji w strefie euro...

czytaj dalej

Strategie inwestycyjne w trudnych czasach

Bardziej ryzykowne aktywa odnotowały w ciągu tygodnia wyraźne spadki, gdyż obawy co do stanu gospodarki światowej nasiliły się po ostrożniejszej, pesymistycznej ocenie stanu gospodarki amerykańskiej przez Rezerwę Federalną oraz doniesienia o spadku produkcji w Europie i Chinach...

czytaj dalej

Przegląd rynków BRIC - 5-9 września 2011

Rynki wschodzące zniżkowały, gdyż opiewający na 447 mld USD plan tworzenia miejsc pracy prezydenta Baracka Obamy nie złagodził obaw o spowolnienie wzrostu gospodarki światowej. Jedynym wyjątkiem byly Indie, które odnotowały marginalny wzrost w obliczu wieści,  że rząd może rozważyć działania pobudzajęce eksport...

czytaj dalej

Oko w oko z: Sanjiv Duggal - fundusz Indian Equity - wrzesień 2011

Pytanie: Niedawny wzrost PKB Indii przekroczył oczekiwania, sięgając w trzymiesięcznym okresie zakończonym 30 czerwca 2011 r. 7,7%. Co Państwo sądzą o obecnym stanie gospodarki indyjskiej?
Odpowiedź: Bank centralny Indii bardzo zdecydowanie zaostrza politykę pieniężną, w związku z czym wzrost PKB zwalnia.
Od kwietnia do czerwca gospodarka indyjska urosła o 7,7%, przekraczając oczekiwania, ale jest to ...

czytaj dalej

Oko w oko z: Mandy Chan - fundusz Chinese Equity - wrzesień 2011

Pytanie: Ludowy Bank Chin objął niedawno depozyty zabezpieczające banków obowiązkiem utrzymywania rezerw. Jaki wpływ wywrze to na płynność, infl ację i same banki?
Odpowiedź: Rezerwy obowiązkowe absorbują płynność banków, co służy kontroli ich akcji kredytowej odzwierciedlonej
w bilansach. Szybko rosną jednak pozabilansowe zobowiązania kredytowe, co niweczy wysiłki Chin na rzecz...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 22-26 sierpień 2011

Główny indeks giełdy w Szanghaju i hongkoński indeks Hang Seng zwyżkowały w zeszłym tygodniu, gdyż raport na temat sektora  wytwórczego złagodził objawy inwestorów dotyczące pogłębienia się spowolnienia gospodarczego. Główny indeks bombajskiej giełdy Sensex odnotował straty piąty tydzień z rzędu. Poziom zamknięcia...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 15-19 sierpień 2011

Główny indeks giełdy w Sznaghaju zniżkował piaty tydzień z rzędu po tym, jak amerykański rynek akcji zanurkował w związku z obawami pogłębienia ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego i spekulacjami analityków, że bank centralny może podnieść stopy procentowe. Główny indeks indyjskiego rynk...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - 9 sierpień 2011

Bezpośredni wpływ obniżenia ratingu USA jest nieistotny. Zjawisko wymuszonej sprzedaży ze strony inwestorów powinno pojawić się w niewielkim wymiarze. Dwie z trzech agencji nadal wystawiają Stanom Zjednoczonym ocenę AAA, dlatego struktura indeksów pozostaje niezmieniona...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 8-12 sierpień 2011

Indeks giełdy w Szanghaju spadł w tym tygodniu o niemal 1,3% po tym, jak inflacja w Chinach osiąnęła
w lipcu najwyższy poziom od trzech lat, co ograniczyło możliwości łagodzenia polityki pieniężnej w celu pobudzenia wzrostu. Główny indeks indyjskiego rynku akcji spadał trzeci dzień z rzędu ze względu na...

czytaj dalej

Oko w oko z: Sanjiv Duggal - fundusz Indian Equity - sierpień 2011

Pytanie: Jak wyglądają perspektywy infl acyjne w Indiach?
Odpowiedź: Infl acja w Indiach jest obecnie dość wysoka, ale spodziewamy się, że w przyszłości jej tempo zmaleje w związku
z wydarzeniami zachodzącymi w gospodarce światowej. Spowolnienie globalnego wzrostu i spadek cen surowców powinny
złagodzić presję infl acyjną. Indyjski bank centralny zdystansował...

czytaj dalej

New World Inshights - Limit zadłużenia USA - 3 sierpień 2011

Zawsze istniało zagrożenie, że problem limitu zadłużenia będzie rozstrzygany w ostatniej chwili, i tak też się stało. We współczesnej wersji zbyt długiego „grania na skrzypcach, gdy płonie Rzym” amerykańscy politycy zaniedbali swoje obowiązki nie doprowadzając na czas do porozumienia, które pomogłoby uspokoić nastroje...

czytaj dalej

Przeglą rynku chińskiego i indyjskiego - 1-5 sierpień 2011

Akcje chińskie straciły na wartości i zamknęły tym samym najgorszy tydzień dla indeksu odniesienia od maja, podczas gdy akcje na rynkach globalnych spadały na skutek obaw, że osłabiający się wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych i kryzys zadłużenia w Europie  pogrążą światową gospodarkę w recesji...

czytaj dalej

Oko w oko z: Mandy Chan - fundusz Chinese Equity - sierpień 2011

Pytanie: W sierpniu na rynkach zapanowało zamieszanie w związku z obawami dotyczącymi spowolnienia wzrostu gospodarczego na świecie. Jak wygląda obecnie strategia portfela i czy zmieniła się po okresie zwiększonej zmienności?

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 25-29 lipiec 2011

Indeks odniesienia chińskiego rynku akcji odnotował największy tygodniowy spadek od dwóch miesięcy, gdyz opóźnienie głosowania amerykańskich ustawodawców nad limitem zadłużenia podsycilo obawy co do potencjalnego niewywiązania się ze zobowiązań przez USA...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 18-22 lipiec 2011

Hongkońgski rynek akcji zwyżkował, natomiat chiński rynek akcji krajowych (typ "A")  wyłamał się z tego trendu, kończąc tydzień ze zniżką. Główny indeks indyjskiego rynku akcji wzrósł w ciągu tygodnia, gdyż przywódcy europejscy uzgodnili pomoc dla Grecji, łagodząc obawy, że kryzys zadłużenia w regionie może się rozprzestrzenić...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 4-8 lipiec 2011

Indeks odniesienia giełdy chińskiej wzrósł , trzeci tydzień z rzędu, pod wpływem silnych zwyżek kursów akcji banków oraz danych ekonomicznych napływających ze Stanów Zjednoczonych podtrzymujących spekulacje o ożywieniu w gospodarce globalnej...

czytaj dalej

Oko w oko z: Sanjiv Duggal - fundusz Indian Equity - lipiec 2011

Pytanie: Indeks Sensex odnotował w czerwcu spadek po doniesieniach, że rząd próbuje opodatkować dochody z inwestycji prowadzonych na Mauritiusie. Czy to prawda i jak wpłynie to na fundusz?
Odpowiedź: Kwestie poruszone w raporcie nie są nowe, jednak rynek zareagował na nie negatywnie. W dniu publikacji spadł on aż o ok. 3%, co wskazuje, że Indie są rynkiem pozostającym pod dużym wpływem pogłosek i nastrojów inwestorów.

czytaj dalej

HSBC Wskaźnik Rynków Wschodzących Q2 2011 - 7 lipiec 2011

Kolejny spadek Indeksu rynków wschodzących HSBC (EMI) z poziomu 55,0 do 54,2 w drugim kwartale 2011 roku potwierdza, że po silnym odbiciu odnotowanym w bezpośrednim następstwie globalnego kryzysu finansowego tempo aktywności słabnie. Wzrost produkcji jest najsłabszy od dwóch lat. Osłabienie dotyka głównie sektor...

czytaj dalej

Oko w oko z: Mandy Chan - fundusz Chinese Equity - Lipiec 2011

Pytanie: Słyszy się, że na skutek zacieśniania polityki monetarnej w Chinach pojawiły się ogromne niedobory fi nansowania, co szczególnie dotyka małe fi rmy i może wpływać na gospodarkę, ponieważ wzrost gospodarczy spowalnia. Jak wygląda sytuacja i co Pan sądzi na ten temat?

czytaj dalej

Kapitalizacja rynkowa

Kapitalizacja rynkowa (akcji) - Całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych zarejestrowanych na krajowej giełdzie papierów wartościowych. Obliczana jest jako zagregowana wartość iloczynu cen oraz liczby wyemitowanych akcji.

czytaj dalej

Inflacja

Inflacja - Procentowa zmiana poziomu cen towarów i usług w gospodarce, zazwyczaj mierzona w skali roku.

czytaj dalej

Populacja i siła robocza

Populacja i siła robocza - Liczba ludzi mieszkających w państwie i tych, którzy są zdolni do pracy.

czytaj dalej

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia - Stopa bezrobocia to stosunek liczby osób bezrobotnych, aktywnie szukających pracy do całkowitej siły
roboczej.

czytaj dalej

Surowce

Surowce - Surowce są względnie jednorodnymi produktami, które można nabywać hurtowo. Mają zastosowanie jako czynnik produkcji. Na przykład ropa naftowa, miedź czy stal. Ich cena zależy od popytu i podaży.

czytaj dalej

Dług publiczny

Dlug publiczny określany jest również jako "dług rządowy" oraz "dług krajowy". Oznacza całkowitą wartość zadłużenia państwa wobec inwestorow, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Zazwyczaj jest wyrażany jako procentowy udział w produkcie krajowym brutto (PKB)...

czytaj dalej

Rating długu publicznego

Rating kredytowy państwa wskazuje na stopien ryzyka związanego z zadlużeniem generowanym przez rząd. Ratingi wystawiane są przez agencje ratingowe - takie jak Moody's czy S&P oraz Fitach - i wskazują na ryzyko wstrzymania spłat zadłużenia...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 6-10 czerwiec 2011

Akcje chińskie spadały na skutek obaw, że rząd będzie dalej zacieśniał politykę monetarną, by ograniczyć wzrost cen. Akcje indyjskie  spadły, zwiększając stratę indeksu odniesienia odnotowaną w ciągu trzech z ostatnich czterech tygodni, po opublikowaniu raportu stwierdzającego, że w kwietniu produkcja w fabrykach uległa spowolnieniu...

czytaj dalej

Przeglą rynku chińskiego i indyjskiego - 30maj - 3 czerwiec 2011

Notowanai większości akcji chińskich zakończyły tydzień na niezmienionym poziomie na skutek obaw, iż wolniejszy wzrost gospodarczy oraz wyższe ceny energii elektrycznej wpłyną negatywnie na zyski spólek. Indyjski giełdowy indeks osiągnął
w środę najwyższy poziom od miesiąca...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 23-27 maj 2011

W tym tygodniu akcje w Chinach zniżkowały, wyznaczając największy tygodniowy spadek indeksu referencyjnego w ciągu ostatnich 11 miesięcy, po ogłoszeniu raportu informującego o osłabieniu dynamiki zysków wśród spółek przemysłowych oraz z obawy przed dalszym wzrostem inflacji  w bieżącym miesiącu...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 16-20 maj 2011

W Chinach kursy akcji zachowywały się spokojnie z obawy, że kontrola cen energii elektrycznej przez rząd przy jednoczesnych niedoborach podaży osłabi dynamikę wzrostu gospodarczego.  W ubiegłym tygodniu ceny akcji w Indiach spadały z obawy, że podwyżki stóp procentowych i rosnące koszty zaszkodzą rentowności...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 9-13 maj 2011

W Chinach akcje zwyżkowały dzięki spekulacjom, że rząd może ograniczyć podwyżki stóp procentowych już po piątej w tym roku podwyżce rezerw obowiązkowych banków. W ubiegłym tygodniu akcje spółek indyjskich zwyżkowaly, ponieważ częśćinwestorów uznala wcześniejsze spadki za zbyt duże...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 2-6 maj 2011

Akcje spółek chińskich spadały, ustanawiając najdłużysz okres tygodniowych strat dla benchmarku w tym roku, ponieważ taniejące surowce wzmocniły obawy przed spowolnieniem w gospodarce światowej...

czytaj dalej

Oko w oko z: Sanjiv Duggal - fundusz Indian Equity - maj 2011

Pytanie: W Indiach doszło ostatnio do największej podwyżki cen benzyny od trzech lat. Czy będzie to mieć istotny wpływ na rynek, zważywszy na już i tak wysoką infl ację?
Odpowiedź: Indyjskie państwowe firrmy petrochemiczne podniosły ceny benzyny ze względu na wzrost cen ropy na rynkach
międzynarodowych w ubiegłym roku. Przykładowo, państwowe rafi nerie Indian Oil Corp...

czytaj dalej

Oko w oko z: Mandy Chan - fundusz Chinese Equity - maj 2011

Pytanie: Według niedawnych doniesień mediów Chiny podwyższyły wymogi dotyczące współczynnika wypłacalności dla pięciu wielkich krajowych banków. Czy wpłynie to znacząco na rentowność banków i czy nadal utrzymują Państwo przeważoną pozycję w tym sektorze?

czytaj dalej

Przegląd rynku chinskiego i indyjskiego - 25-29 kwiecień 2011

W ubieglym tygodniu akcje spółek chińskich zniżkowały z obawy, że zacieśnianie polityki przez rząd tego kraju przyczyni się do spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego ...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 11-15 kwiecień 2011

Akcje chińskie notowane w Hongkongu, czyli akcje typu H, spadły w ostatnim tygodniu po doniesieniach mówiących o tym, że chińska gospodarka rozwija się szybciej niż oczekiwano, co wywołało obawy dalszego...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 4-8 kwiecień 2011

Notowania akcji chińskich wzrosły, a indeks odniesienia osiągnął swój pieciomiesięczny szczyt na fali spekulacji, że inflacja będzie mniejsza, a gospodarka poradzi sobie w warunkach zacieśniania polityki...

czytaj dalej

Indeks rynków wschodz cych HSBC w II kwartale 2011 roku - Komentarz Murata Ulgena, g ównego ekonomisty HSBC ds. Europy rodkowo-Wschodniej i Afryki Subsaharyjskiej

W drugim kwartale 2011 roku wska nik HSBC Emerging Markets Index (EMI) spad do najni szego poziomu od dwóch lat. Firmy z sektora przemysłowego rynków wschodzących informowały o słabszym wzroście aktywności w tym sektorze. Z kolei wzrost
w sektorze usługowym był nieznacznie szybszy w porównaniu do pierwszego kwarta u 2011 roku...

czytaj dalej

Oko w oko z: Mandy Chan - fundusz Chinese Equity - kwiecień 2011

Pytanie: Jaki wpływ miało trzęsienie ziemi w Japonii na Chiny? Które sektory odczuły jego skutki, a które na tym skorzystają? Czy w związku z tym dokonał Pan zmian w portfelu?

czytaj dalej

Oko w oko z: Sanjiv Duggal - fundusz Indian Equity - kwiecień 2011

Pytanie: Indie podejmują działania w celu zwiększenia udziału sektora wytwórczego w PKB do 26%. W jaki sposób zamierzacie dostosować swój portfel, by to wykorzystać?...

czytaj dalej

Przeląd rynku chińskiego i indyjskiego - 21-25 marzec 2011

Akcje chińskie zwyżkowały, zamykając tydzień wzrostem indeksu odniesienia, ponieważ oznaki rozwoju gospodarki podbudowały optymizm związany z oczekiwanym wzrostem zysków...

czytaj dalej

Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego - 14-18 marzec 2011

Akcje chińskie zniżkowały w ubiegłym tygodniu w wyniku obaw, że trzęsienie ziemi w Japonii doprowadzi do rozprzestrzenienia się promieniowania i pogorszy perspektywy gospodarcze...

czytaj dalej

Finansowe skutki katastrofy w Japonii - marzec 2011

Trudno jest sobie wyobrazić skalę ludzkiej tragedii w Japonii i wciąż do końca nie wiadomo, ile osób straciło życie. Nadal też jest jeszcze bardzo wcześnie, by oceniać rozmiar szkód materialnych...

czytaj dalej

Oko w oko z: Sanjiv Duggal - fundusz Indian Equity - marzec 2011

Pytanie: Co sądzi Pan o budżecie Indii na 2012 rok? Czy coś Pana zaskoczyło?...

czytaj dalej

Oko w oko z: Richard Wong - fundusz Chinese Equity - styczeń 2011

Pytanie:Jakie są według Pana perspektywy dla rynku chińskiego w roku 2011?...

czytaj dalej

Oko w oko z: Sanjiv Duggal - fundusz Indian Equity - styczeń 2011

Pytanie: W 2010 r. rynek w Indiach odnotował jeden z najlepszych wyników na świecie. Jakie Pana zdaniem szykują się dla niego perspektywy w roku 2011?...

czytaj dalej

Rynki Wschodzące - październik 2010

Termin „rynki wschodzące” (EM) obejmuje szereg krajów w Europie Zachodniej, Azji, Afryce oraz Ameryce Łacińskiej. Przykładowo, Morgan Stanley Capital Index Emerging Markets (MSCI EM) obejmuje następujące rynki...

czytaj dalej

Rezerwy walutowe - kwiecień 2010

Duże rezerwy zmniejszają ryzyko wstrzymania obsługi zadłużenia zagranicznego w przypadku kryzysu. Kraje należące do rynków wschodzących (ponad 30 krajów tworzących indeks MSCI EM) posiadają...

czytaj dalej

Chiny - 2010

Z geografi cznego punktu widzenia Chiny są trzecim co do wielkości krajem świata, nieznacznie większym od USA. Mają jednak najwięcej ludności (obecnie ponad 1,3 mld ludzi). Oznacza to...

czytaj dalej

Import-Eksport - 2010

Duża wielkość importu i eksportu świadczy o dobrze prosperującej, rozwijającej się gospodarce. Znaczny  deficyt handlowy (nierównowaga po stronie eksportu) w długim okresie...

czytaj dalej

BIZ - Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne - kwiecień 2010

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są to inwestycje dokonywane w innym kraju. Przykłady BIZ to: połączenie się przedsiębiorstw, nabycie przedsiębiorstwa, budowa fabryk i zakładów przemysłowych, aport majątku rzeczowego...

czytaj dalej

Wydatki konsumpcyjne - kwiecień 2010

Wydatki konsumpcyjne są integralną częścią gospodarki każdego kraju (w USA 70% PKB przypada     na wydatki konsumpcyjne). Malejąca konsumpcja jest poważną oznaką osłabienia gospodarczego...

czytaj dalej