Przejdź do treści strony

III filar – dobrowolne zabezpieczenie na starość

Czym jest III filar?

III filar, jako całkowicie dobrowolny, stanowi uzupełnienie powszechnego systemu emerytalnego - ofertę, która spotka się z zainteresowaniem tylko części pracujących. Dodatkowe oszczędzanie ma swój określony wymiar ekonomiczny w budżecie każdej rodziny - następuje ograniczenie bieżącej konsumpcji w stosunku do istniejących możliwości, a korzyści z takiej decyzji będą odczuwalne za wiele lat. Niestety wielu z nas woli przeznaczać wszystkie dochody na tzw. wydatki bieżące i nie zastanawia się, jak będzie wyglądało nasze życie, gdy po przejściu na emeryturę otrzymamy 1/3 dotychczasowych zarobków. A warto taki stan rzeczy wziąć pod uwagę już teraz. Jedno jest pewnie - Dwa filary to za mało! Jak pokazują analizy prowadzone przez ZUS i niezależnych ekspertów, przyszła emerytura z I i II filaru będzie znacznie niższa, niż ostatnio otrzymywana pensja. Najczęściej średnio nie przekroczy 33% dla kobiet i 51% dla mężczyzn!

Dobrowolnym zabezpieczeniem życia po zakończeniu pracy może być emerytalne ubezpieczenie na życie, np. z funduszem inwestycyjnym, pracowniczy program emerytalny, grupowe ubezpieczenie na życie, czy oszczędności gromadzone i inwestowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Indywidualne ubezpieczenie

Jednym z rozwiązań jest kupno indywidualnej polisy ubezpieczeniowej z funduszem inwestycyjnym. Warto o tym pomyśleć jak najwcześniej. Po pierwsze im wcześniej zaczniemy inwestycję w naszą emeryturę, tym dłużej pracować będą dla nas nasze zainwestowane pieniądze. Dodatkowym argumentem przemawiającym za szybkim nabyciem polisy z funduszem jest kwestia składki, jaką będziemy płacić. Jej wysokość zależy od ryzyka, a to kalkulowane jest m.in. na podstawie wieku ubezpieczonego. Wraz z wiekiem rośnie wysokość składek.

Pracownicze Programy Emerytalne

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest przewidzianym w ramach reformy systemu ubezpieczeń społecznych, całkowicie dobrowolnym i ogólnodostępnym systemem zorganizowanego oszczędzania, przeznaczonym dla osób, które chcą dodatkowo powiększyć swoją emeryturę. Uczestnictwo w trzecim filarze stwarza możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu życia po przejściu na emeryturę. PPE tworzone są w zakładach pracy z inicjatywy pracodawcy, za zgodą reprezentacji pracowników. Może do nich przystąpić każdy pracownik, spełniający warunki określone w umowie zakładowej.

Indywidualne Konto Emerytalne

Jest to plan oszczędnościowy służący do gromadzenia pieniędzy na dodatkową emeryturę. Aby stać się uczestnikiem IKE, należy spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 16 lat,
  • posiadać nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski,
  • nie dokonywać wypłat transferowych z IKE do programu emerytalnego w danym roku kalendarzowym.

Osoba małoletnia może dokonywać wpłat na IKE w roku, w którym uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę. Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający.

Pomimo tego, że III filar jest i będzie nieobowiązkowy, nie powinniśmy czuć się zwolnieni z obowiązku zainteresowania się nim. Właśnie teraz, gdy pracujemy i mamy jeszcze czas do emerytury, powinniśmy rozważyć, jakie inwestycje przyniosłyby nam w przyszłości emeryturę większą niż wspomniane 33% aktualnej pensji. Bowiem jeśli już teraz narzekamy na ciągły brak pieniędzy, to co zrobimy później?

źródło: inwestycyjne.ubezpieczenie.com.pl/ Alicja Szakiel