Przejdź do treści strony
WARTAdirect
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-01-18 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-01-18
USD 3,7694 +0,21%
EUR 4,2964 +0,21%
CHF 3,7917 -0,01%
GBP 4,8773 +0,63%
Wspierane przez Money.pl

Aktualności

  III filar – dobrowolne zabezpieczenie na starość

  Czym jest III filar?

  III filar, jako całkowicie dobrowolny, stanowi uzupełnienie powszechnego systemu emerytalnego - ofertę, która spotka się z zainteresowaniem tylko części pracujących. Dodatkowe oszczędzanie ma swój określony wymiar ekonomiczny w budżecie każdej rodziny - następuje ograniczenie bieżącej konsumpcji w stosunku do istniejących możliwości, a korzyści z takiej decyzji będą odczuwalne za wiele lat. Niestety wielu z nas woli przeznaczać wszystkie dochody na tzw. wydatki bieżące i nie zastanawia się, jak będzie wyglądało nasze życie, gdy po przejściu na emeryturę otrzymamy 1/3 dotychczasowych zarobków. A warto taki stan rzeczy wziąć pod uwagę już teraz. Jedno jest pewnie - Dwa filary to za mało! Jak pokazują analizy prowadzone przez ZUS i niezależnych ekspertów, przyszła emerytura z I i II filaru będzie znacznie niższa, niż ostatnio otrzymywana pensja. Najczęściej średnio nie przekroczy 33% dla kobiet i 51% dla mężczyzn!

  Dobrowolnym zabezpieczeniem życia po zakończeniu pracy może być emerytalne ubezpieczenie na życie, np. z funduszem inwestycyjnym, pracowniczy program emerytalny, grupowe ubezpieczenie na życie, czy oszczędności gromadzone i inwestowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

  Indywidualne ubezpieczenie

  Jednym z rozwiązań jest kupno indywidualnej polisy ubezpieczeniowej z funduszem inwestycyjnym. Warto o tym pomyśleć jak najwcześniej. Po pierwsze im wcześniej zaczniemy inwestycję w naszą emeryturę, tym dłużej pracować będą dla nas nasze zainwestowane pieniądze. Dodatkowym argumentem przemawiającym za szybkim nabyciem polisy z funduszem jest kwestia składki, jaką będziemy płacić. Jej wysokość zależy od ryzyka, a to kalkulowane jest m.in. na podstawie wieku ubezpieczonego. Wraz z wiekiem rośnie wysokość składek.

  Pracownicze Programy Emerytalne

  Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest przewidzianym w ramach reformy systemu ubezpieczeń społecznych, całkowicie dobrowolnym i ogólnodostępnym systemem zorganizowanego oszczędzania, przeznaczonym dla osób, które chcą dodatkowo powiększyć swoją emeryturę. Uczestnictwo w trzecim filarze stwarza możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu życia po przejściu na emeryturę. PPE tworzone są w zakładach pracy z inicjatywy pracodawcy, za zgodą reprezentacji pracowników. Może do nich przystąpić każdy pracownik, spełniający warunki określone w umowie zakładowej.

  Indywidualne Konto Emerytalne

  Jest to plan oszczędnościowy służący do gromadzenia pieniędzy na dodatkową emeryturę. Aby stać się uczestnikiem IKE, należy spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 16 lat,
  • posiadać nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski,
  • nie dokonywać wypłat transferowych z IKE do programu emerytalnego w danym roku kalendarzowym.

  Osoba małoletnia może dokonywać wpłat na IKE w roku, w którym uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę. Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający.

  Pomimo tego, że III filar jest i będzie nieobowiązkowy, nie powinniśmy czuć się zwolnieni z obowiązku zainteresowania się nim. Właśnie teraz, gdy pracujemy i mamy jeszcze czas do emerytury, powinniśmy rozważyć, jakie inwestycje przyniosłyby nam w przyszłości emeryturę większą niż wspomniane 33% aktualnej pensji. Bowiem jeśli już teraz narzekamy na ciągły brak pieniędzy, to co zrobimy później?

  źródło: inwestycyjne.ubezpieczenie.com.pl/ Alicja Szakiel