Przejdź do treści strony

KNF podsumowuje powódź

Lato już za nami, dni stają się coraz zimniejsze. Nie wszyscy poszkodowani przez powodzie, burze oraz ulewne deszcze, które nawiedziły nasz kraj w ostatnich miesiącach, zdążyli naprawić wszystkie szkody. Komisja Nadzoru Finansowego wydała kolejny komunikat podsumowujący powstałe straty.

Szacunkowe dane dotyczące szkód zgłoszonych do zakładów ubezpieczeń na dzień 30 września 2010 r.:

  • liczba szkód zgłoszonych - 257 332 sztuk, w tym szkody, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu 2010 r. - 37 179 sztuk,
  • wartość wypłaconych odszkodowań brutto (bez udziału reasekuracji) - 822,0 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji - 395,9 mln zł), w tym z tytułu szkód, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu 2010 r. 48,1 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji - 44,5 mln zł),
  • wartość rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (bez udziału reasekuracji) w związku ze zgłoszonymi już szkodami - 657,4 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji - 225,7 mln zł), w tym z tytułu szkód, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu 2010 r. 199,3 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji - 141,8 mln zł),
  • łączna wartość szacowanych przez zakłady ubezpieczeń zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia - 1 479,5 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji - 621,5 mln zł ), w tym z tytułu szkód, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu 2010r. - 247,4 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji - 179,0 mln zł),
  • średnia wartość szkody brutto (bez udziału reasekuracji) - 5,8 tys. zł, średnia wartość szkody na udziale własnym (po uwzględnieniu reasekuracji) - 2,4 tys. zł, w tym z tytułu szkód, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu 2010 r. 6,7 tys. zł (po uwzględnieniu reasekuracji - 4,8 tys. zł).

Sektor ubezpieczeniowy jest finansowo przygotowany na realizację ryzyk wynikających z obecnej powodzi, m. in. dzięki wykorzystaniu reasekuracji. Udział reasekuratorów w szacowanych szkodach wynosi obecnie 58%.

Źródło: ubezpieczenie.com.pl/ KNF, OZ