Przejdź do treści strony

Lekarze nie mają jeszcze obowiązkowej polisy OC

Wielu lekarzy nie posiada jeszcze obowiązkowego ubezpieczenia OC, mimo, że powinni wykupić je do 12 czerwca bieżącego roku. Część z nich nie jest pewna, czy w ich przypadku taki zakup jest konieczny. Wynika to z niejasnych przepisów oraz bardzo krótkiego odstępu czasu między ich ogłoszeniem, a wejściem w życie.

Jeśli lekarz popełni błąd w sztuce, a nie będzie miał obowiązkowej polisy OC, wówczas wszystkie koszty oraz kary będzie musiał pokryć z własnych środków. Obecnie sądy przyznają za pomyłki lekarzy coraz wyższe zadośćuczynienia - czasami sięgają one nawet milionów złotych. Poza tym na wniosek np. pacjenta, nieubezpieczony medyk może zostać ukarany przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

 

W rozporządzeniu Ministra Finansów określono następujące minimalne sumy gwarancyjne:

  • 100 tys. euro dla lekarzy ze specjalizacją: anestezjologia i intensywna terapia, położnictwo i ginekologia, wszystkie chirurgie, neonatologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, urologia, otorynolaryngologia, okulistyka, medycyna ratunkowa;
  • 50 tys. euro dla lekarza dentysty (z wyłączeniem lekarza dentysty o specjalizacji chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa);
  • 25 tys. euro dla pozostałych lekarzy;

Medycy, którzy obecnie posiadają dobrowolne ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej, będą mogli wykupić obowiązkowe dopiero wówczas, gdy to pierwsze straci ważność.

Źródło: Rzeczpospolita, Gazeta.pl, PIU, Gazeta Prawna