Przejdź do treści strony

Na co zwracać uwagę, czytając OWU?

Decydując się na zakup ubezpieczenia, powinniśmy obowiązkowo przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Na co jednak zwracać w nich uwagę? Czy czytać je „od deski do deski"? A może wystarczy je tylko przejrzeć?

W OWU zostały zawarte zarówno Twoje prawa, jak i obowiązki, dlatego przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej dokument ten należy bezwzględnie przeczytać. Zabierając się za jego lekturę, warto wcześniej wypisać najważniejsze kwestie - wówczas łatwiej będzie je wyłapać z tekstu.

Czytając OWU, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na poniższe kwestie.

  1. Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie?
  2. Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia?
  3. Czy towarzystwo ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy dopiero po zapłaceniu składki, czy wcześniej?
  4. Czy występuje karencja?
  5. Jakie są wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa?
  6. Czy zakład stosuje tzw. ochronę tymczasową - udzielaną do chwili akceptacji Twojego wniosku?
  7. Szczegóły dotyczące składki i sumy ubezpieczenia (jakie rodzaje świadczeń przysługują, w jaki sposób i jak często należy opłacać składkę ubezpieczeniową, czy składka ubezpieczeniowa podlega indeksacji, jakie konsekwencje przyniesie niepłacenie składek ubezpieczeniowych, itp.).
  8. Czy zakład respektuje możliwość odstąpienia przez Ciebie od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy?
  9. Czy podano przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy (przez Ciebie albo zakład ubezpieczeń), odstąpienia od umowy albo inny tryb jej rozwiązania?

źródło: ubezpieczenie.com.pl/ OZ