Przejdź do treści strony
WARTAdirect
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-01-18 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-01-18
USD 3,7694 +0,21%
EUR 4,2964 +0,21%
CHF 3,7917 -0,01%
GBP 4,8773 +0,63%
Wspierane przez Money.pl

Aktualności

  Na co zwracać uwagę, czytając OWU?

  Decydując się na zakup ubezpieczenia, powinniśmy obowiązkowo przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Na co jednak zwracać w nich uwagę? Czy czytać je „od deski do deski"? A może wystarczy je tylko przejrzeć?

  W OWU zostały zawarte zarówno Twoje prawa, jak i obowiązki, dlatego przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej dokument ten należy bezwzględnie przeczytać. Zabierając się za jego lekturę, warto wcześniej wypisać najważniejsze kwestie - wówczas łatwiej będzie je wyłapać z tekstu.

  Czytając OWU, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na poniższe kwestie.

  1. Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie?
  2. Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia?
  3. Czy towarzystwo ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy dopiero po zapłaceniu składki, czy wcześniej?
  4. Czy występuje karencja?
  5. Jakie są wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa?
  6. Czy zakład stosuje tzw. ochronę tymczasową - udzielaną do chwili akceptacji Twojego wniosku?
  7. Szczegóły dotyczące składki i sumy ubezpieczenia (jakie rodzaje świadczeń przysługują, w jaki sposób i jak często należy opłacać składkę ubezpieczeniową, czy składka ubezpieczeniowa podlega indeksacji, jakie konsekwencje przyniesie niepłacenie składek ubezpieczeniowych, itp.).
  8. Czy zakład respektuje możliwość odstąpienia przez Ciebie od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy?
  9. Czy podano przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy (przez Ciebie albo zakład ubezpieczeń), odstąpienia od umowy albo inny tryb jej rozwiązania?

  źródło: ubezpieczenie.com.pl/ OZ