Przejdź do treści strony

Najlepsze ubezpieczenie zdrowotne dla kobiety w ciąży

Kup polisę zanim zajdziesz w ciążę a ubezpieczyciel opłaci poród w prywatnym szpitalu w komfortowych warunkach hospitalizacji. Świadczenia związane z prowadzeniem ciąży znajdują się w zakresie praktycznie każdej polisy zdrowotnej, ale Ubezpieczona kobieta uzyskuje do nich dostęp dopiero po upływie tzw. okresu karencji.

O prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym myślimy dopiero wtedy, kiedy spodziewamy się, że z wizyt lekarskich będziemy korzystać częściej niż zwykle. Taki okresem jest dla kobiety niewątpliwie 9 miesięcy ciąży. Dopiero wówczas zaczynamy kalkulować, że każda wizyta u ginekologa to koszt ok. 100 złotych, nie mówiąc o dodatkowych kosztach badań i zabiegów. Przydałoby się więc prywatne ubezpieczenie zdrowotne. NIC BARDZIEJ BŁĘDNEGO!

O UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM NALEŻY POMYŚLEĆ NA KILKA MIESIĘCY PRZED PLANOWANYM ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ. Mamy wtedy szansę zapewnić sobie fachowe prowadzenie ciąży, czyli nielimitowane wizyty u ginekologa, wszelkie niezbędne zabiegi i badania, a także poród w komfortowych warunkach. Wszystko to na koszt ubezpieczyciela.

Na co uważać?

Na okres karencji. Karencja jest to okres następujący bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, przez który nie przysługują nam świadczenia związane z prowadzeniem ciąży, czyli wizyty u lekarza, badania i zabiegi związane z faktem, że kobieta spodziewa się dziecka. Jest to od 8 do 12 miesięcy, choć zdarzają się Towarzystwa, które nie stosują karencji, czyli świadczenia zw. z ciążą przysługują osobie ubezpieczonej od pierwszego dnia trwania umowy ubezpieczenia.
Karencji dla świadczeń ambulatoryjnych związanych z ciążą nie stosuje na przykład Signal Iduna. Wykupując wariant ubezpieczenia CLASSIC za 109 zł miesięcznie, 30-letnia kobieta uzyskuje dostęp do nielimitowanych konsultacji u lekarza ginekologa z dostępem do niezbędnych badań i zabiegów już od pierwszego dnia trwania umowy ubezpieczenia.

Komfortowe warunki porodu

W Katalogu Świadczeń Gwarantowanych (KŚG) Signal Iduna, w zakresie pakietów szpitalnych znajdujemy "Komfortowe warunki porodu". Okazuje się jednak, że absolutnie nie jest to "Poród w komfortowych warunkach". Jak tłumaczą konsultanci na infolinii, "sam poród nie jest objęty ubezpieczeniem. Towarzystwo pokrywa koszty i organizuje świadczenia znajdujące się w KŚG, pozostałe procedury leczenia są pokrywane z kieszeni Klienta lub z NFZ w przypadku posiadania ubezpieczenia powszechnego".

Oznacza to, że za poród Klientka musi zapłacić sama, a Signal Iduna zapłaci za komfortowe warunki tego porodu, czyli zapewni obecność osoby towarzyszącej w trakcie porodu oraz, za zgodą lekarza prowadzącego, bezpłatne znieczulenie do porodu wykonywane bez wskazań medycznych - na życzenie Ubezpieczonej. Hmmmmm.... ciekawa interpretacja. Niestety w mniemaniu zwykłego człowieka "komfortowe warunki porodu" obejmują przede wszystkim poród. To tak, jakbyśmy dostali za darmo polewę, a lody musieli kupić sobie sami.

Prywatny poród na koszt ubezpieczyciela

Tak, ale tylko u zagranicznego ubezpieczyciela! Kompleksowa opieka ambulatoryjna i szpitalna nad przyszłą mamą i jej nowonarodzonym dzieckiem to część świadczeń przysługujących posiadaczce prestiżowej polisy Europejski Plan Zdrowotny. Może ona liczyć na pokrycie kosztów opieki pre- i postnatalnej na terenie całej Europy. Ubezpieczyciel zapłaci za poród w komfortowych warunkach nawet 20 tys. złotych, bez względu na to czy będzie on przebiegał bez, czy z komplikacjami. W zakresie ubezpieczenia znajduje się cesarskie cięcie na podstawie decyzji pacjentki lub z zalecenia lekarza, włącznie z przed- i poporodową opieką medyczną. Jeżeli pacjentce bardziej odpowiada poród w domu, IHI BUPA również pokryje koszty takiego porodu wraz z opieką położniczą oraz pielęgniarską. Ubezpieczenie przewiduje nawet zwrot wydatków na poród w następstwie leczenia bezpłodności.

Nowo narodzone dziecko zostaje objęte ochroną pod warunkiem przesłania świadectwa urodzenia w ciągu trzech miesięcy po porodzie. Dziecko ubezpieczone jest bezpłatnie razem z rodzicem aż do 9 roku życia włącznie (bezpłatne ubezpieczenie dotyczy maksymalnie dwojga dzieci na jedną osobę opłacającą składkę).

UWAGA! Świadczenia z tytułu prowadzenia ciąży i porodu w ramach polisy IHI BUHA są dostępne dopiero po 12 miesiącach od zawarcia umowy ubezpieczenia.
 
30-letnia kobieta zapłaci za prestiżową polisę Europejski Plan Zdrowotny około 600 złotych miesięcznie.

Poniższa tabela prezentuje analizę zakresu prowadzenia ciąży w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Zakład ubezpieczeń

Nazwa ubezpieczenia

Zakres karencji

Signal Iduna

Ubezpieczenie
Zdrowotne
Signal Iduna
Świadczenia związanie z prowadzeniem ciąży nie związane z hospitalizacją dostępne od początku ubezpieczenia:
 
 • nielimitowane wizyty u ginekologa, różnego rodzaju badania diagnostyczne (np. USG płodu), badania laboratoryjne itd.

Świadczenia szpitalne związane z prowadzeniem ciąży i porodem dostępne po 12 miesiącach

 • Komfortowe warunki porodu, zapewniające obecność osoby towarzyszącej w trakcie porodu, oraz za zgodą lekarza prowadzącego, bezpłatne znieczulenie do porodu wykonywane bez wskazań medycznych - na życzenie Ubezpieczonej
  UWAGA! Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów samego porodu.


Ponadto:
* pokój o podwyższonym standardzie 1-osobowy lub 2-osobowy
* wybór spośród personelu danego oddziału (kliniki) lekarza prowadzącego, oraz lekarza operującego w tym, o ile zasady pracy w danej jednostce na to pozwalają, kierującego oddziałem (kliniką)  
* podczas pobytu dziecka w szpitalu, umożliwienie pobytu Ubezpieczonego w tym samym pokoju szpitalnym z dzieckiem własnym lub pozostającym pod jego opieką.
* indywidualne dyżury pielęgniarskie (poza salami pooperacyjnymi i oddziałami intensywnej opieki) po zabiegach operacyjnych lub po akceptacji Towarzystwa w sytuacjach wymagających zwiększonego nadzoru pielęgniarskiego; łącznie 48-godzin dyżuru;

IHI BUPA

Europejski Plan Zdrowotny Świadczenia nie związane z hospitalizacją:

 • Konsultacje specjalistyczne, w tym ginekologiczne - do 300 PLN na jedną konsultację
 • Wszelkie badania i zabiegi diagnostyczne, badania laboratoryjne - do 1 500 PLN w roku

Świadczenia związane z hospitalizacją:

 • Poród prawidłowy lub z powikłaniami, cięcie cesarskie na podstawie decyzji pacjentki, włącznie z przed- i poporodową opieką medyczną - maks. 20.000 na poród
 • Cięcie cesarskie zalecone przez lekarza, w tym opieka prenatalna i postnatalna, maks. 40.000 na poród
 • Poród w domu, lekarz/specjalista, położna – do 500 PLN
 • Opieka pielęgniarska w domu w związku z porodem w domu - do 1500 PLN
 • Zwrot wydatków na poród w następstwie leczenia bezpłodności dokonywany jest zgodnie ze stawką zwrotu wydatków określoną dla porodu prawidłowego. Z wyłączeniem opieki prenatalnej i postnatalnej.
UWAGA UBEZPIECZENIE DZIAłA NA TERENIE CAłEJ EUROPY!

Świadczenia z tytułu prowadzenia ciąży i porodu są dostępna dopiero po 12 miesiącach.

Po upływie okresu karencji noworodki zostają objęte ochroną pod warunkiem przesłania świadectwa urodzenia najpóźniej trzy miesiące po porodzie). Dziecko ubezpieczone jest bezpłatnie razem z rodzicem aż do 9 roku życia włącznie.

Wyjątki:
 • w przypadku poważnego ostrego stanu chorobowego lub urazu ochrona zaczyna się w dniu rozpoczęcia ubezpieczenia.
 • w przypadku przejścia z innego równoważnego ubezpieczenia zdrowotnego prowadzonego przez inne towarzystwo ochrona rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia ubezpieczenia.

INTER RISK

(była Cigna STU)

Antidotum
Plus
Świadczenia zw. z prowadzeniem ciąży dostępne od początku trwania umowy ubezpieczenia

W wariancie Prestiż obowiązuje karencja* dla świadczeń z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, w przypadku porodu - karencja wynosi 10 miesięcy

* Karencji nie stosuje się w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia

INTER RISK

(była Cigna STU)

Medi-Care Świadczenia zw. z prowadzeniem ciąży – karencja - 9 miesięcy*

* Karencji nie stosuje się w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia

(była Cigna STU)

Antidotum
Plus
Świadczenia zw. z prowadzeniem ciąży dostępne od początku trwania umowy ubezpieczenia

W wariancie Prestiż obowiązuje karencja* dla świadczeń z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, w przypadku porodu - karencja wynosi 10 miesięcy

* Karencji nie stosuje się w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia

TU Compensa SA

Compensa
Zdrowie
Świadczenia związane z prowadzeniem ciąży teoretycznie dostępne od początku trwania umowy ubezpieczenia

UWAGA! W przypadku kobiet w ciąży Compensa odracza datę rozpoczęcia ochrony do czasu porodu zwłaszcza w przypadku kiedy jest to sam początek ciąży.

Dla opcji dodatkowych zasiłek szpitalny i świadczenie operacyjne - obowiązuje karencja 8 miesięcy(w przypadku pobytów w szpitalu w związku z ciążą lub porodem karencja)*

* Karencji nie stosuje się w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia

PZU Życie SA

Opieka Medyczna Świadczenia związane z prowadzeniem ciąży dostępne po 12 miesiącach od zawarcia umowy ubezpieczenia

Inter Polska SA

Vision
Świadczenia związane z prowadzeniem ciąży dostępne po 8 tygodniach

"prowadzenie ciąży" - nielimitowane wizyty u ginekologa, różnego rodzaju badania diagnostyczne (np. USG płodu), badania laboratoryjne itd.

Hestia SA

Medica Świadczenia zw. z prowadzeniem ciąży dostępne od początku trwania umowy ubezpieczenia

Medicover Ubezpieczenia

Indywidualne Ubezpieczenie
Medyczne Medicover
Świadczenia medyczne związane z prowadzeniem ciąży dostępne tylko w ramach opcji dodatkowej Opieka Ciąży.

Opieka Ciąży może być dokupiona do wariantu Opieka Specjalistyczna Plus oraz Opieka Szpitalna.

Opieka Ciąży gwarantuje następujące świadczenia:

•    Świadczenia z zakresu Opieki Specjalistycznej Plus lub Opieki Szpitalnej
•    Nielimitowane konsultacje ginekologiczne związane z prowadzeniem ciąży,
•    USG płodu, ECHO serca płodu, Kardiotokografia, Badanie tętna płodu,
•    Konsultacja stomatologiczna raz w roku ubezpieczeniowym – przegląd zębów,
•    Opieka nad noworodkiem w pierwszym miesiącu życia.

UWAGA! Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów porodu.

Warto zauważyć, że jeżeli kobieta wykupi tylko ubezpieczenie podstawowe, bez dodatkowej opcji Opieka Ciąży, nie przysługują jej żadne świadczenia medyczne związane z ewentualnym prowadzeniem ciąży. Są one wyłączone z odpowiedzialności.

Allianz SA

Moje zdrowie Ginekologia, wraz z prowadzeniem ciąży oraz badania zlecone przez lekarza

Co do okresu karencji - brak danych z powodu braku OWU na stronie internetowej Towarzystwa.

źródło: zdrowotne.ubezpieczenie.com.pl/ Zofia Dmochowska