Przejdź do treści strony

Noble Funds

NOBLE FUND GLOBAL RETURN – komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – WRZESIEŃ 2012

Wrzesień był dość korzystnym miesiącem dla posiadaczy akcji. Szczególne powody do zadowolenia można było mieć w pierwszej części miesiąca. Zgodnie  z oczekiwaniami sprzed miesiąca, najważniejszymi wydarzeniami września były działania banków centralnych w USA i strefie euro...

czytaj dalej 

NOBLE FUND TIMINGOWY- komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE –WRZESIEŃ 2012

We wrześniu dokonaliśmy istotnego zwiększenia ekspozycji na rynku akcji w subfunduszu Timingowym. Do takiego kroku skłoniły nas dwa wystąpienia, które radykalnie zmieniły nastroje na rynkach kapitałowych. Pierwsze z nich to deklaracja prezesa EBC Mario Draghiego, który zapowiedział możliwość kupowania krótkoterminowych obligacji takich państw jak np. Hiszpania czy Włochy..

czytaj dalej 

PRZEGLĄD SYTUACJI RYNKOWEJ PODSUMOWANIE – WRZESIEŃ 2012 

Dane makroekonomiczne, jakie napłynęły do nas we wrześniu, jednoznacznie potwierdzają, że polska gospodarka znajduje się w fazie zdecydowanego spowolnienia. Widoczne jest ono już nie tylko w obszarze inwestycji, ale również w konsumpcji 
prywatnej oraz eksporcie...

czytaj dalej 

Noble Funds Market Review

Kolejny numer biuletynu kwartalnego Noble Funds Market Review poświęcony jest w większości sektorowi budowlanemu. Ktoś mógłby się zapytać, dlaczego? Odpowiedź jest trywialna. Ponieważ ten sektor ma duży udział w polskim PKB oraz ponieważ jego kondycja nie pozostaje bez wpływu na inne sektory naszej gospodarki...

czytaj dalej 

NOBLE FUND TIMINGOWY– komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – SIERPIEŃ 2012

W odróżnieniu od poprzednich miesięcy sierpień był miesiącem wyjątkowo małych wahań cen akcji. Poza pierwszymi dniami miesiąca niska była też aktywność inwestorów. Niewykluczone, że jednym z powodów mniejszych obrotów była niechęć 
do posiadania akcji w pierwszej połowie września...

czytaj dalej 

NOBLE FUND GLOBAL RETURN – komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – SIERPIEŃ 2012

W odróżnieniu od poprzednich miesięcy sierpień był miesiącem wyjątkowo małych wahań cen akcji. Poza pierwszymi dniami miesiąca niska była też aktywność inwestorów. Obroty były zdecydowanie poniżej przeciętnej na większości giełd...

czytaj dalej 

NOBLE FUND AFRICA PODSUMOWANIE - SIERPIEŃ 2012 

Subfundusz Noble Fund Africa w około 90% opiera się na funduszu Julius Baer Africa Opportunities Fund zarządzanym przez Swiss and Global Asset Management. Jak pisaliśmy w poprzednich komentarzach odejście w strategii od funduszu Julius Baer Northern Africa ma za zadanie wyeliminować potencjalne ryzyko sceny politycznej, jakie wiąże się z rejonem...

czytaj dalej 

PRZEGLĄD SYTUACJI RYNKOWEJ PODSUMOWANIE – SIERPIEŃ 2012 

Dane makroekonomiczne opublikowane w sierpniu potwierdziły tezę o postępującym spowolnieniu w polskiej gospodarce. Poważnym zaskoczeniem była przede wszystkim informacja o dynamice PKB w drugim kwartale 2012 roku, w którym to krajowy PKB wzrósł o zaledwie 2,4%....

czytaj dalej 

NOBLE FUND TIMINGOWY– komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – LIPIEC 2012

 Alokacja na funduszu zostaje ograniczona do poziomu poniżej 65%. Choć nadal widzimy  szanse  na  realizację  scenariusza  wakacyjnej  hossy,  ostatnie  gwałtowne wzrosty tak ważnych dla indeksu papierów jak KGHM czy PZU, sprawiają że potencjał dla wzrostów jest ograniczony. Przynajmniej w krótkim terminie...

czytaj dalej 

PRZEGLĄD SYTUACJI RYNKOWEJ PODSUMOWANIE – LIPIEC 2012

Opublikowane w  lipcu  dane makroekonomiczne nie  pozostawiają wątpliwości. Polska gospodarka spowalnia i to w tempie szybszym od oczekiwań rynkowych. Oznaki spowolnienia widać w produkcji przemysłowej, która w czerwcu wzrosła jedynie o 1,2% pomimo niskiej bazy...

czytaj dalej

NOBLE FUND TIMINGOWY– komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – LIPIEC 2012

 Kolejne słabe dane płynące do nas z gospodarki europejskiej oraz rosnące obawy o  możliwe  głębsze  spowolnienie  w  gospodarce  chińskiej  skłoniły  nas  do  dalszego ograniczenia ekspozycji na rynku akcji...

czytaj dalej 

NOBLE FUND GLOBAL RETURN – komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – LIPIEC 2012

 Lipiec  był  okresem  zmiennej  koniunktury  giełdowej.  Ceny  falowały  w  rytm doniesień  z krajów Unii Europejskiej,  a  szczególnie Hiszpanii, Włoch  i Grecji. Wzrost rentowności  hiszpańskich  obligacji  długoterminowych  do  ponad  7,5%  wywołał przecenę na rynkach akcji...

czytaj dalej

PRZEGLĄD SYTUACJI RYNKOWEJ PODSUMOWANIE – LIPIEC 2012

Opublikowane  w  czerwcu  dane  makroekonomiczne  przeważnie  zaskakiwały pozytywnie,  ale  nie  na  tyle  by  zanegować  tezę  o  postępującym  spowolnieniu  w  krajowej gospodarce...

czytaj dalej

NOBLE FUND AFRICA  25.06.2012

 Od początku roku Noble Fund Africa zdywersyfikował swoją ekspozycję na rynku afrykańskim. Egipt, w którym pośrednie zaangażowanie funduszu było największe, stracił swoją pozycję w naszym portfelu na rzecz o RPA. Ma to związek z przesunięciem części aktywów z funduszu Northern Africa Fund (gdzie ekspozycja na Egipt wynosi ok.  20%)  do  funduszu  Africa  Opportunities,  również  zarządzanego  przez  Julius  Baer,  który  w  Egipcie  ma zainwestowane jedynie ok. 5% aktywów...

czytaj dalej

PRZEGLĄD SYTUACJI RYNKOWEJ PODSUMOWANIE – MAJ 2012

Majowe dane makroekonomiczne zgodnie wskazują na postępujący proces  schładzania gospodarki.  Dane  o  PKB  za  I  kwartał  2012  roku  wykazały  roczną  dynamikę  produktu krajowego  brytto na  poziomie  3,5%  (jeszcze w  czwartym  kwartale  ub.r.  było  to  4,3%)...

czytaj dalej

NOBLE FUND TIMINGOWY– komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – MAJ 2012

Kolejne słabe dane płynące do nas z gospodarki europejskiej oraz rosnące obawy o  możliwe  głębsze  spowolnienie  w  gospodarce  chińskiej  skłoniły  nas  do  dalszego ograniczenia ekspozycji na rynku akcji...

czytaj dalej

NOBLE FUND GLOBAL RETURN – komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – MAJ 2012

 Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w kwietniu indeksy zachowywały się słabo i w  większości  przepadków  znajdowały  się  w  trendach  spadkowych.  Do  wyjątków należy indeks giełdy chińskiej, który w kwietniu odrabiał swoje wcześniejsze spadki...

czytaj dalej 

NOBLE FUND AFRICA 24.04.2012 r.

Rok  2012  rozpoczął  się bardzo  obiecująco dla  rynków  afrykańskich. Po udanych dwóch pierwszych miesiącach  (wzrost w  styczniu  i  lutym  odpowiednio:  6,7%  i  5,6%),  w  marcu  cena  jednostki subfunduszu Noble Fund Africa spadła o 5,23%. W poniższym komentarzu chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze aspekty związane z rynkami, na których nasze zaangażowanie jest największe...

czytaj dalej

NOBLE FUND TIMINGOWY– komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – MARZEC 2012

Za udanym dla funduszu miesiącem w dużej mierze stoi decyzja o radykalnym niedoważeniu spółek z indeksu WIG20. Potencjalna podaż ze strony MSP tak istotnych dla tego indeksu papierów jak PKO BP i PZU skutecznie trzymała indeks największych spółek  na  relatywnie  niskich  poziomach...

czytaj dalej

PRZEGLĄD SYTUACJI RYNKOWEJ PODSUMOWANIE – MARZEC 2012

Opublikowane  w  marcu  dane  makroekonomiczne  miały  lekko  negatywny  wydźwięk. Martwi przede wszystkim  trudna sytuacja na rynku pracy – bezrobocie w  lutym pozostawało na   bardzo wysokim  poziomie  13,5%...

czytaj dalej

NOBLE FUND GLOBAL RETURN – komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – MARZEC 2012

Marzec  przyniósł  wyraźne  zróżnicowanie  sytuacji  na  rynkach  giełdowych  na całym  świecie. Niektóre  indeksy wciąż  pięły  się  do  góry,  jednak  do  końca miesiąca niezachwianą  pozycję  zachowała  już  tylko  giełda  amerykańska...

czytaj dalej

NOBLE FUND GLOBAL RETURN – komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – LUTY 2012

Luty upłynął pod znakiem zmiennej koniunktury giełdowej. Niektóre rynki,  jak na  przykład  parkiet  amerykański,  kontynuowały mozolne  pięcie  się  w  górę.  Jednak wiele giełd weszło w okres płaskiej korekty, na zmianę rosnąc  i spadając po kilka sesji...

czytaj dalej 

NOBLE FUND TIMINGOWY– komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – LUTY 2012

 W  lutym,  zgodnie  z  zapowiedziami  sprzed  miesiąca,  utrzymywaliśmy  niższy poziom  alokacji  na  rynku  akcji,  który  cały czas  wydawał  nam  się  wykupiony  po mocnych styczniowych wzrostach...

czytaj dalej 

NOBLE FUND AFRICA  LUTY  2012

Rok 2012 rozpoczął się bardzo obiecująco dla rynków afrykańskich. W lutym, podobnie jak  w  styczniu,    subfundusz  Noble  Fund  Africa  odnotował  wzrost,  tym  razem  na poziomie  5,59%.  W  poniższym  komentarzu  chcielibyśmy  przedstawić  Państwu najważniejsze  aspekty  związane  z  rynkami,  na  których  nasze  zaangażowanie  jest największe...

czytaj dalej

PRZEGLĄD SYTUACJI RYNKOWEJ PODSUMOWANIE – LUTY 2012

Opublikowane w lutym dane makroekonomiczne w większości potwierdzały relatywnie dobrą  kondycję  polskiej  gospodarki.  Sprzedaż  detaliczna  wzrosła  w  styczniu  o  14,3%(konsensus 13,8%). Za tak silny wzrost w dużej mierze odpowiedzialne były jednak efekty bazy-  w  styczniu  2011  roku  gwałtownie  spadła  sprzedaż  samochodów  po  wycofaniu  ulgi  dla samochodów „z kratką”...

czytaj dalej

NOBLE FUND TIMINGOWY– komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – STYCZEŃ 2012

W  styczniu  jednostka  Noble  Fund  Timingowy  odnotowała  wzrost  6,5%. Dynamiczne wzrosty w  styczniu  sprawiły,  że  rynki wydają  się być nieco wykupione. Dlatego  też  na  funduszu  Timingowym  realizujemy  część  zysków  i zmniejszamy alokację w akcjach...

czytaj dalej 

NOBLE FUND AFRICA - STYCZEŃ 2012

Rok  2012  rozpoczął  się  bardzo  obiecująco  dla  rynków Afryki Północnej. W  styczniu  fundusz Noble Fund Africa odnotował wzrost na poziomie 6,63%. W poniższym komentarzu chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze aspekty związane  z rynkami, na których nasze zaangażowanie jest największe...

czytaj dalej

PRZEGLĄD SYTUACJI RYNKOWEJ - PODSUMOWANIE – STYCZEŃ 2012

Dane  makroekonomiczne  opublikowane  w  styczniu  w  większości  potwierdzały  silny stan  polskiej  gospodarki.  Kolejny  raz  pozytywnie  zaskoczyła  dynamika  produkcji przemysłowej,  która  w  grudniu  wyniosła  7,7%  r/r.  Co  ważne,  wzrosty  stały  się  udziałem zdecydowanej większości sektorów, nie tylko tych nastawionych na eksport i korzystających ze słabości polskiej waluty...

czytaj dalej

NOBLE FUND GLOBAL RETURN – komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – STYCZEŃ 2012

Styczeń przyniósł zdecydowaną poprawę nastrojów na rynku akcji. Zwiększenie płynności w  europejskim  sektorze bankowym wraz z bardzo dobrymi danymi makro płynącymi  ze  Stanów  Zjednoczonych  radykalnie  zmniejszyły  awersję  do  ryzyka...

czytaj dalej

NOBLE FUND TIMINGOWY– komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE - GRUDZIEŃ 2011

Początek  roku  to  czas  na  podsumowanie,  analizy  na  przyszłość  i  ustalenie strategii działania. Analizując rok 2011 należy powiedzieć, że na jego początku nastroje inwestorów  były  bardzo  pozytywne,  natomiast  w  trakcie  roku  sytuacja  zaczęła  się pogarszać. W sumie wszystko odbywało się pod dyktando obaw o zadłużenie krajów rozwiniętych i nieporadności politycznej zarówno w USA jak i w Europie...

czytaj dalej 

PRZEGLĄD SYTUACJI RYNKOWEJ - PODSUMOWANIE - GRUDZIEŃ 2011

Publikowane  w  grudniu  polskie  dane  makroekonomiczne  pozostawały  w większości na wysokim poziomie. Niezła dynamika PKB  (+4,2% w  trzecim kwartale ub.r.)  była  prawdopodobnie  kontynuowana  w  czwartym  kwartale.  Świadczą  o  tym choćby  dane  o  produkcji  przemysłowej  (w  listopadzie  wzrosła  o  8,7%  r/r  przy oczekiwaniach wzrostu o 5,7%). Listopad był też kolejnym miesiącem niezłej sprzedaży detalicznej  (+12,6%  r/r  przy  prognozach  wzrostu  o  10,5%).  Co  więcej,  sądząc  po komunikatach publikowanych przez poszczególne spółki giełdowe, grudzień  też mógł być całkiem  niezły...

czytaj dalej

NOBLE FUND GLOBAL RETURN – komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej PODSUMOWANIE – GRUDZIEŃ 2011

Grudzień  nie  zmienił  wiele  w  obrazie  sytuacji  na  giełdach.  Próba podkolorowania sytuacji na rynkach, zwana potocznie „Rajdem św. Mikołaja”, została co  prawda  podjęta,  jednak  bez  większego  rezultatu,  gdyż  większość  parkietów zakończyła  grudzień  na  minusie.  Korzystnie  wyróżniał  się  właściwie  jedynie  rynek nowojorski,  na  którym  inwestorzy  z  entuzjazmem  przyjmują  całkiem  niezłe  dane łynące z gospodarki USA...

czytaj dalej

NOBLE FUND AFRICA – Sytuacja polityczno – ekonomiczna Egiptu (Listopad 2011)

Zbliżające  się  w  Egipcie  wybory  do  parlamentu,  które  mają  odbyć  się  28  listopada, zwiększają presję polityczną. Część  społeczeństwa  traci  cierpliwość  i  stąd ostatnie gwałtowne starcia z siłami porządkowymi na ulicach Kairu. Protestującynaciskają na rządzące wojsko, aby to  jak najszybciej oddała władzę cywilom. Pierwszą do tego przesłanką mają być zbliżające się  wybory parlamentarne...

czytaj dalej

NOBLE FUND GLOBAL RETURN – komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej LISTOPAD 2011

W  listopadzie  doszło  do  odwrócenia  na  giełdach  wzrostowych  tendencji  z  października. Do  ostatniego  tygodnia  spadały  ceny  akcji  niemal  na  całym  świecie, niwelując na koniec miesiąca jedynie część spadków. Pomimo pogarszającej się sytuacji w  krajach  peryferyjnych  strefy  euro  inwestorzy  w  końcu  uwierzyli,  że  rozwiązanie wszystkich  problemów  Grecji,  Portugalii  czy  Włoch  jest  tuż  za  rogiem  i  zaczęli kupować  akcje  w  oczekiwaniu  na  kolejny  unijny  szczyt  8-9  grudnia...

czytaj dalej

NOBLE FUND TIMINGOWY– komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej LISTOPAD 2011

W związku z rosnącymi nadziejami na złagodzenie kryzysu w strefie euro oraz  z  coraz  lepszymi  danymi  płynącymi  z  gospodarki  amerykańskiej  w  listopadzie  na  funduszu  Timingowym  zdecydowaliśmy  się  utrzymywać wysoki poziom alokacji...

czytaj dalej

Przegląd sytuacji rynkowej - listopad 2011

W  listopadzie polska gospodarka sunęła  jeszcze siłą rozpędu po bardzo dobrym trzecim  kwartale,  w  którym  PKB  wzrosło  o  4,2%.  Wzrost  produkcji  przemysłowej wyniósł 6,5%, nieco poniżej prognozy (7,2%), ale i tak nieźle na tle mizernych wyników naszych  sąsiadów.  Nie  zwalnia  sprzedaż  detaliczna  (wzrost  o  11,2%  w  stosunku  do października  2010  roku),  ale  w  końcu  to  nic  dziwnego  w  okresie  wciąż  wysokiego zatrudnienia  (o  0,1%  niższego  niż w we wrześniu,  ale  i  tak  o  2,5% wyższego  niż  rok temu)...

czytaj dalej

Noble Fund Timingowy – komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej Maj 2011

Maj nie należał do szczególnie udanych miesięcy na rynku akcji. Indeks szerokiego rynku WIG zanotował wzrost o 0,03%. W tym samym czasie jednostka funduszu Noble Fund Timingowy straciła na wartości 1,25%. Oczekujemy, iż czerwiec podobnie jak maj będzie na rynkach stał pod znakiem utrzymującej się niepewności w otoczeniu makroekonomicznym...

czytaj dalej

Noble Fund Africa – komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Maj 2011

Afryka Północna w ostatnim czasie nie schodziła z głównych stron gazet i głównych tematów dzienników telewizyjnych. Jednak w ostatnich dwóch miesiącach sytuacja uspokoiła się. Nawet tocząca się wojna domowa w Libii nie otwiera już głównych wydań wiadomości...

czytaj dalej

Bieżący komentaż do prowadzonej polityki inwestycyjnej - Noble Fund Global Return Maj 2011

W obliczu wielu wydarzeń na rynkach finansowych, braku klarowności w rozwoju sytuacji i niejasnych wypowiedzi w mediach, czujemy się w obowiązku w tych niepewnych tygodniach częściej przedstawiać nasze stanowisko co do sytuacji rynkowej i tego co zamierzamy robić w portfelu Noble Funds Global Return...

czytaj dalej

Przegląd sytuacji rynkowej - maj 2011

W maju opublikowano kolejną porcję dobrych danych potwierdzających trwający wzrost gospodarczy       w Polsce. Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu o 6,6% rok do roku, nieco mniej niż przed miesiącem, ale wciąż solidnie. Opublikowano informacje o wzroście PKB w całym I kwartale ...

czytaj dalej

Komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej - Noble Fund Global Return Maj 2011

Nie da się ukryć, że maj był wyjątkowo słabym miesiącem dla inwestorów funduszu Noble Fund Global Return. Jednostka funduszu spadła w tym miesiącu o 3%, co było najgorszym historycznie wynikiem funduszu. Trzeba przyznać, że nie sprzyjała nam globalna koniunktura.

czytaj dalej

Komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej - Noble Fund Timingowy

Kwiecień, pomimo utrzymującej się wysokiej zmienności oraz mieszanych danych ze światowej gospodarki przyniósł kontynuację wzrostów na rynku akcji. Wzrosty nie ominęły także warszawskiego parkietu - indeks szerokiego rynku WIG wzrósł w poprzednim miesiącu...

czytaj dalej

Komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej - Noble Fund Global Return

Kwiecień był kolejnym trudnym miesiącem na rynkach finansowych. Choć przeważała tendencja wzrostowa i większość światowych indeksów wzrosła, to indeks MSCI Emerging Markets zyskał w całym miesiącu jedynie 0,5%...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - kwiecień 2011

Kwiecień przyniósł kolejną porcję danych potwierdzających ożywienie w polskiej gospodarce. Właściwie    o negatywnym zaskoczeniu możemy mówić tylko w przypadku produkcji przemysłowej, której marcowy wzrost wyniósł jedynie 7% (przy oczekiwaniach 9,6%)...

czytaj dalej

Komentar do prowadzonej polityki inwestycyjnej - Noble Fund Timingowy

Marzec na rynku akcji stał przede wszystkim pod znakiem zwiększonej zmienności. Kontynuacja starć w krajach Afryki Północnej wraz z tragicznymi wydarzeniami jakie miały miejsce w Japonii sprawiły...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - marzec 2011

Marzec był kolejnym miesiącem bardzo dobrych danych makroekonomicznych płynących z gospodarki polskiej. Potwierdzają one trwające ożywienie polskiej gospodarki. W ostatnim kwartale roku 2010...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - luty 2011

Luty był kolejnym miesiącem niezłych danych makroekonomicznych płynących z gospodarki polskiej.       Po niezłych styczniowych danych, w lutym produkcja przemysłowa ponownie wzrosła...

czytaj dalej

Komentarz rynkowy - styczeń 2011

Publikowane od października ub.r. dane makroekonomiczne konsekwentnie potwierdzają trwające w Polsce ożywienie gospodarcze. Według wstępnych szacunków PKB w całym 2010 r. wzrósł realnie w ujęciu rocznym o 3,8%...

czytaj dalej