Przejdź do treści strony
WARTAdirect
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-01-18 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-01-18
USD 3,7694 +0,21%
EUR 4,2964 +0,21%
CHF 3,7917 -0,01%
GBP 4,8773 +0,63%
Wspierane przez Money.pl

Aktualności

  O czym należy pamiętać ubezpieczając mieszkanie

  Przeglądając oferty towarzystw ubezpieczeniowych - oferowanych przez agenta lub zamieszczonych w Internecie - można zauważyć, że przedstawiane są tylko ich dodatnie strony. Zajmijmy się więc tymi mniej przyjemnymi aspektami - mianowicie wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela.

  Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej to swego rodzaju przypadki, których następstwem jest powstała szkoda, za którą zakład ubezpieczeń - na podstawie umowy ubezpieczenia - nie odpowiada. W ubezpieczeniach majątkowych katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej zakłady ubezpieczeń określają podobnie, jednak są istotne różnice, które można zauważyć tylko poprzez dokładne przeczytanie i analizę treści umowy - ogólnych warunków ubezpieczenia. Jednak zajmijmy się wyłączeniami, które można spotkać w większości ogólnych warunków ubezpieczeń.

   

  Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączane są zwykle szkody:

  • powstałe na skutek działań wojennych, rozruchów wewnętrznych i aktów terrorystycznych, stanu wyjątkowego, zamieszek, strajków, etc;
  • powstałe na skutek skażenia materiałami radioaktywnymi;
  • w przedmiotach znajdujących się na balkonach;
  • powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotów przyjętych przez ubezpieczającego do używania, przechowania lub naprawy;
  • powstałe wskutek czynności wynikających z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej;

   

  Ponadto zwykle z ochrony wyłącza się zdarzenia będące następstwem:

  • przepięć elektrycznych tzn. gwłtownych zmian poziomu napięcia w instalacji elektrycznej;
  • prac górniczych tzn. tąpnięcia, osunięcie itp., których przyczyny pozostają w związku z pracami górniczymi;
  • przemarzania ścian i przenikania wód gruntowych;
  • pleśni i zagrzybienia;
  • zawilgocenia z powodu nieszczelności instalacji wodno - kanalizacyjnych lub zalania przez nieszczelne lub niedomknięte okna, przeciekający dach;
  • działań umyślnych lub powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa;

   

  Lista ta nie zamyka się jednak na wymienionych powyżej zdarzeniach. Istnieje także szereg wyłączeń dotyczących szkód powstałych w przedmiotach. Wymienić tu można takie przedmioty jak:

  • programy komputerowe i dane na nośnikach;
  • srebro, złoto, platyna, biżuteria, kamienie szlachetne itp.;
  • dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie itp..

   

  Zatem jeśli chcemy ubezpieczyć drogocenne rzeczy, należy w takiej sytuacji zastanowić się nad osobnym  ubezpieczeniem.

   

  Firma ubezpieczeniowa może także odmówić wypłaty lub wypłacić odszkodowanie w kwocie mniejszej w przypadku, gdy nie zastosujemy się do warunków podpisanej umowy.

   

  Oto kilka zasad, których należy przestrzegać, aby być spokojnym o wypłatę odszkodowania. Należy:

  • opłacać składkę w terminie - można to zrobić jednorazowo lub w ratach;
  • zbierać rachunki i faktury lub chociaż karty gwarancyjne (nawet zdjęcia), które w sytuacji kradzieży będą podstawą do wypłacenia odszkodowania;
  • zamykać drzwi i okna, aby uniemożliwić wejście złodziejowi - towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania, jeżeli nie zostaną znalezione ślady włamania;
  • po kradzieży natychmiat zawiadomić o tym policję - dopóki policja nie zakończy swoich czynności na miejscu zdarzenia, nie powinno się sprzątać po włamaniu;
  • po zalaniu lub pożarze - powiadomić o zdarzeniu ubezpieczyciela, a do czasu przybycia jego reprezentanta zadbać o to, by szkody się nie powiększały;
  • zrobić listę wszystkich cennych rzeczy, jakie posiada się w domu, aby móc przedstawić ją ubezpieczycielowi w razie szkody;

  Źródło: ubezpieczenie.com.pl/Ubezpieczeniaonline.pl