Przejdź do treści strony

O czym należy pamiętać ubezpieczając mieszkanie

Przeglądając oferty towarzystw ubezpieczeniowych - oferowanych przez agenta lub zamieszczonych w Internecie - można zauważyć, że przedstawiane są tylko ich dodatnie strony. Zajmijmy się więc tymi mniej przyjemnymi aspektami - mianowicie wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej to swego rodzaju przypadki, których następstwem jest powstała szkoda, za którą zakład ubezpieczeń - na podstawie umowy ubezpieczenia - nie odpowiada. W ubezpieczeniach majątkowych katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej zakłady ubezpieczeń określają podobnie, jednak są istotne różnice, które można zauważyć tylko poprzez dokładne przeczytanie i analizę treści umowy - ogólnych warunków ubezpieczenia. Jednak zajmijmy się wyłączeniami, które można spotkać w większości ogólnych warunków ubezpieczeń.

 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączane są zwykle szkody:

 • powstałe na skutek działań wojennych, rozruchów wewnętrznych i aktów terrorystycznych, stanu wyjątkowego, zamieszek, strajków, etc;
 • powstałe na skutek skażenia materiałami radioaktywnymi;
 • w przedmiotach znajdujących się na balkonach;
 • powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotów przyjętych przez ubezpieczającego do używania, przechowania lub naprawy;
 • powstałe wskutek czynności wynikających z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej;

 

Ponadto zwykle z ochrony wyłącza się zdarzenia będące następstwem:

 • przepięć elektrycznych tzn. gwłtownych zmian poziomu napięcia w instalacji elektrycznej;
 • prac górniczych tzn. tąpnięcia, osunięcie itp., których przyczyny pozostają w związku z pracami górniczymi;
 • przemarzania ścian i przenikania wód gruntowych;
 • pleśni i zagrzybienia;
 • zawilgocenia z powodu nieszczelności instalacji wodno - kanalizacyjnych lub zalania przez nieszczelne lub niedomknięte okna, przeciekający dach;
 • działań umyślnych lub powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa;

 

Lista ta nie zamyka się jednak na wymienionych powyżej zdarzeniach. Istnieje także szereg wyłączeń dotyczących szkód powstałych w przedmiotach. Wymienić tu można takie przedmioty jak:

 • programy komputerowe i dane na nośnikach;
 • srebro, złoto, platyna, biżuteria, kamienie szlachetne itp.;
 • dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie itp..

 

Zatem jeśli chcemy ubezpieczyć drogocenne rzeczy, należy w takiej sytuacji zastanowić się nad osobnym  ubezpieczeniem.

 

Firma ubezpieczeniowa może także odmówić wypłaty lub wypłacić odszkodowanie w kwocie mniejszej w przypadku, gdy nie zastosujemy się do warunków podpisanej umowy.

 

Oto kilka zasad, których należy przestrzegać, aby być spokojnym o wypłatę odszkodowania. Należy:

 • opłacać składkę w terminie - można to zrobić jednorazowo lub w ratach;
 • zbierać rachunki i faktury lub chociaż karty gwarancyjne (nawet zdjęcia), które w sytuacji kradzieży będą podstawą do wypłacenia odszkodowania;
 • zamykać drzwi i okna, aby uniemożliwić wejście złodziejowi - towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania, jeżeli nie zostaną znalezione ślady włamania;
 • po kradzieży natychmiat zawiadomić o tym policję - dopóki policja nie zakończy swoich czynności na miejscu zdarzenia, nie powinno się sprzątać po włamaniu;
 • po zalaniu lub pożarze - powiadomić o zdarzeniu ubezpieczyciela, a do czasu przybycia jego reprezentanta zadbać o to, by szkody się nie powiększały;
 • zrobić listę wszystkich cennych rzeczy, jakie posiada się w domu, aby móc przedstawić ją ubezpieczycielowi w razie szkody;

Źródło: ubezpieczenie.com.pl/Ubezpieczeniaonline.pl