Przejdź do treści strony

Obowiązek informacyjny czyli informowanie Klienta o warunkach wznowienia umowy na kolejny okres

Obowiązek informowania klienta o warunkach wznowienia umowy na kolejny okres dotyczy tylko umów, które zostały zawarte od  11 lutego 2012 r. Informacja przekazywana Ubezpieczającemu musi zawierać :

  1. określenie wysokości składki ubezpieczeniowej,
  2. pouczenie o możliwości zmiany składki, jeśli po dokonaniu przez Ubezpieczyciela analizy ujawnią się okoliczności, które będą mieć wpływ na wysokość składki,
  3. pouczenie o prawie do wypowiedzenia dotychczasowej umowy OC,
  4. pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz skutkach braku wypowiedzenia.

Obowiązek poinformowania Klienta musi nastąpić w terminie nie krótszym niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa OC została zawarta.

Wróć do wszystkich zmian

Chcesz dowiedzieć się więcej Umów się na spotkanie