Przejdź do treści strony

Obowiązek potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia przez zakład ubezpieczeń

Ubezpieczyciel ma obowiązek potwierdzić klientowi automatyczne zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejny okres poprzez doręczenie mu polisy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy w trybie kontynuacji.  Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wysłania Klientowi oferty ubezpieczenia na kolejny okres z uwzględnieniem kwoty składki, pouczenia o możliwości jej zmiany jeśli w czasie do wystawienia polisy wystąpi szkoda jak również informację o możliwości i zasadach rezygnacji z kontynuacji ubezpieczenia.

Wróć do wszystkich zmian

Chcesz dowiedzieć się więcej Umów się na spotkanie