Przejdź do treści strony

Podwójne ubezpieczenie w różnych zakładach ubezpieczeń

W przypadku ubezpieczenia tego samego samochodu w tym samym czasie w różnych zakładach ubezpieczeń Posiadacz samochodu ma prawo do wypowiedzenia umowy, która została wznowiona w sposób automatyczny.  Wypowiedzenie musi mieć postać pisemną. Przy oświadczeniach składanych pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego (Poczty Polskiej) za chwilę złożenia uważana jest data nadania pisma na poczcie. Ważne jest by Klient posiadał potwierdzenie nadania przesyłki. Zakład ubezpieczeń, któremu Ubezpieczający wypowiada umowę może dochodzić składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

Wróć do wszystkich zmian

Chcesz dowiedzieć się więcej Umów się na spotkanie