Przejdź do treści strony

Polisa ubezpieczeniowa a niepełnosprawność

Osoby niepełnosprawne mają takie same prawo do nabycia polisty, jak wszyscy inni. Jednak towarzystwa ubezpieczeniowe często stwarzają problemy, gdy osoba niepełnosprawna chce przystąpić do ubezpieczenia lub gdy ubiega się o wypłatę odszkodowania.


O ile nabycie polisy NNW czy majątkowej, przez osobę niepełnosprawną, nie wiąże się z większymi trudnościami, o tyle zawarcie umowy ubezpieczenia na życie może stanowić problem. W tego typu ubezpieczeniach poziom ryzyka objęcia kogoś ochroną jest bezpośrednio związany ze stanem zdrowia danej osoby - stąd te niedogodności. Zainteresowany polisą będzie musiał wypełnić szczegółowy kwestionariusz medyczny, a czasem zostanie skierowany na dodatkowe badania. Celem tego jest ustalenie, w jaki sposób niepełnosprawność będzie wpływać na wzrost ryzyka ubezpieczeniowego.

Wypłata odszkodowania

Gdy zdarzy się wypadek, ubezpieczyciel sprawdzi, czy nie doszło do niego w wyniku niepełnosprawności ubezpieczonego. Jeśli tak było, decyzja o wypłacie odszkodowania może być odmowna.

Specjaliści radzą, aby osoby niepełnosprawne negocjowały warunki ubezpieczenia za pośrednictwem stowarzyszenia zrzeszającego osoby niepełnosprawne. Wówczas, gdy zbierze się większa grupa chętnych, można uzyskać znacznie lepsze warunki ubezpieczenia.

źródło: na-zycie.ubezpieczenie.com.pl/ OZ