Przejdź do treści strony

Prawidłowa wycena samochodu jest bardzo istotna

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od kilku czynników, m.in. od wskazanej w polisie wartości pojazdu, określonej przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej. Co zrobić, jeżeli nie zgadzasz się z przeprowadzoną wyceną samochodu?

Obowiązek wyceny auta spoczywa na ubezpieczającym. Przeprowadza ją pośrednik ubezpieczeniowy lub pracownik zakładu ubezpieczeń. Oprócz rocznika, marki i modelu samochodu, pod uwagę brane jest wyposażenie wewnętrzne, przebieg, stopień zużycia auta, dodatkowe wyposażenie zainstalowane przez właściciela, zamontowany sprzęt audio-video.

W naszym interesie jest to, by wpisana w umowie suma ubezpieczenia odpowiadała faktycznej wartości pojazdu, ponieważ to ona określa górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zaniżenie jej wartości skutkuje mniejszym odszkodowaniem. Z kolei jej zawyżanie nie przyniesie nam żadnych korzyści - odszkodowanie jest bowiem obliczane na podstawie wartości pojazdu na dzień zdarzenia ubezpieczeniowego.

Jeżeli nie zgadzamy się z wyceną przeprowadzoną przez ubezpieczyciela, możemy dokonać jej na własną rękę u rzeczoznawcy. Przedłożony towarzystwu dokument wyceny będzie wówczas podstawą do ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej.

źródło: ubezpieczenie.com.pl/ OZ