Przejdź do treści strony

Reakcja PIU na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczeń wystąpił do towarzystw ubezpieczeniowych oraz otwartych funduszy emerytalnych z wnioskiem o przesyłanie dodatkowych informacji dotyczących tych podmiotów. Zdaniem Rzecznika kompletna wiedza o działalności zakładów ubezpieczeń przyczyni się do skutecznego rozwiązywania problemów zgłaszanych przez klientów. Przeciwne stanowisko zajęła Polska Izba Ubezpieczeń, reprezentująca środowisko ubezpieczeniowe.

Jej zdaniem Rzecznikowi Ubezpieczeń powinny w zupełności wystarczyć dane zbierane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nakładanie dodatkowego obowiązku na ubezpieczycieli nie ma sensu, ponieważ zakłady ubezpieczeń, które posiadają statut spółek publicznych, mają obowiązek przekazywać określone informacje do KNF, Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, a także do publicznej wiadomości. Nakaz ten w zupełności wyczerpuje zasób informacji, które spółki powinny ujawniać na zewnątrz. Zdaniem PIU, „naruszenie tego obowiązku może skutkować przekazywaniem informacji przez spółkę publiczną podmiotom trzecim z pominięciem obowiązku upublicznienia tych informacji. Rodzi to obawę o możliwość negatywnej reakcji organu nadzoru z tytułu posługiwania się informacją poufną, mogącą mieć potencjalny wpływ na decyzje inwestycyjne".

Źródło: PIU/ ubezpieczenie.com.pl/ OZ