Przejdź do treści strony
WARTAdirect
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-01-18 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-01-18
USD 3,7694 +0,21%
EUR 4,2964 +0,21%
CHF 3,7917 -0,01%
GBP 4,8773 +0,63%
Wspierane przez Money.pl

Aktualności

    Reakcja PIU na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

    Rzecznik Ubezpieczeń wystąpił do towarzystw ubezpieczeniowych oraz otwartych funduszy emerytalnych z wnioskiem o przesyłanie dodatkowych informacji dotyczących tych podmiotów. Zdaniem Rzecznika kompletna wiedza o działalności zakładów ubezpieczeń przyczyni się do skutecznego rozwiązywania problemów zgłaszanych przez klientów. Przeciwne stanowisko zajęła Polska Izba Ubezpieczeń, reprezentująca środowisko ubezpieczeniowe.

    Jej zdaniem Rzecznikowi Ubezpieczeń powinny w zupełności wystarczyć dane zbierane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nakładanie dodatkowego obowiązku na ubezpieczycieli nie ma sensu, ponieważ zakłady ubezpieczeń, które posiadają statut spółek publicznych, mają obowiązek przekazywać określone informacje do KNF, Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, a także do publicznej wiadomości. Nakaz ten w zupełności wyczerpuje zasób informacji, które spółki powinny ujawniać na zewnątrz. Zdaniem PIU, „naruszenie tego obowiązku może skutkować przekazywaniem informacji przez spółkę publiczną podmiotom trzecim z pominięciem obowiązku upublicznienia tych informacji. Rodzi to obawę o możliwość negatywnej reakcji organu nadzoru z tytułu posługiwania się informacją poufną, mogącą mieć potencjalny wpływ na decyzje inwestycyjne".

    Źródło: PIU/ ubezpieczenie.com.pl/ OZ