Przejdź do treści strony

Rodzaje inwestycji

Giełda Papierów Wartościowych oferuje szereg możliwości inwestycyjnych. Podstawowymi instrumentami dostępnymi na GPW są:

 • akcje spółek;
 • obligacje Skarbu Państwa;
 • obligacje przedsiębiorstw;
 • prawa poboru spółek;
 • prawa do nowych akcji spółek;
 • certyfikaty inwestycyjne;
 • prawa pierwszeństwa;
 • kontrakty terminowe na akcje;
 • konterakty terminowe na indeksy;
 • kontrakty terminowe na waluty;
 • kontrakty terminowe na obligacje skarbowe;
 • opcje na indeksy giełdowe;
 • opcje na akcje;
 • jednostka indeksowa MiniWIG20;

Trudno oczekiwać od każdego znajomości powyższych instrumentów, dlatego też chętnie rozmawiamy na ich temat.

Istnieje możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych.

Umów się na spotkanie