Przejdź do treści strony
WARTAdirect
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-01-18 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-01-18
USD 3,7694 +0,21%
EUR 4,2964 +0,21%
CHF 3,7917 -0,01%
GBP 4,8773 +0,63%
Wspierane przez Money.pl

Aktualności

  Rodzaje oferowanych ubezpieczeń

  RODZAJE UBEZPIECZEŃ

  Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

  • Ubezpieczenie NNW
  • Ubezpieczenie zdrowotne

  Ubezpieczenia komunikacyjne

  • OC komunikacyjne
  • Auto-Casco
  • NNW
  • Assistance

  Ubezpieczenia cargo

  Ubezpieczeniem tym objęte jest mienie ubezpieczonego lub mienie osób trzecich przewożone na ryzyko ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia, kradzież, zniszczenie, zaginięcie towaru.

  • W transporcie lądowym
  • W transporcie lotniczym
  • W transporcie morskim
  • Krajowe
  • Zagraniczne

  Ubezpieczenia majątku

  • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie od kradzieży i dewastacji
  • Ubezpieczenie gotówki w lokalu i transporcie
  • Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu stacjonarnego
  • Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu przenośnego
  • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

  • OC deliktowe
  • OC kontraktowe
  • OC za produkt
  • OC zawodowe
  • OC spedytora i przewoźnika
  • OC członków zarządu spółek kapitałowych

  Ubezpieczenia finansowe

  • Gwarancje ubezpieczeniowe
  • Ubezpieczenie kredytów kupieckich
  • Ubezpieczenie kredytu eksportowego
  • Ubezpieczenie utraty zysku

  Ubezpieczenia techniczne

  • Ubezpieczenia budowlano-montażowe
  • Ubezpieczenia maszyn od awarii
  • Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego
  • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

  Ubezpieczenia rolników

  • Ubezpieczenie upraw
  • Ubezpieczenie zwierząt
  • Ubezpieczenie budynków
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  Ubezpieczenia indywidualne

  • Ubezpieczenia mieszkań
  • Ubezpieczenia samochodów
  • Ubezpieczenia kosztów podróży podczas podróży zagranicznych
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
  • Ubezpieczenie zwierząt domowych
  • Ubezpieczenie rowerów
  • Ubezpieczenie ochrony prawnej

  Ubezpieczenie ochrony prawnej

  Ubezpieczenie to pokrywa koszty wynajęcia pełnomocnika do reprezentowania interesów ubezpieczonego przed sądem.

  Ubezpieczenie podczas podróży

  Ubezpieczeniem tym objęte są koszty leczenia za granicą oraz koszty transportu do szpitala, ze szpitala do kraju, koszty badań ambulatoryjnych, koszty wizyty osób bliskich, koszty pomocy prawnej, zakupu leków itp..

  Ponadto nasza oferta obejmuje:

  • Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nominowane w czterech walutach: PLN, EUR, USD, CHF
  • Jednorazowe Programy Inwestycyjne - nominowane w czterech walutach: PLN, EUR, USD, CHF
  • Programy Oszczędnościowe
  • Programy Stypendialne
  • Programy Posagowe
  • Otwarty Fundusz Emerytalny
  • Gwarantowany Program Emerytalny
  • Programy Rentierskie
  • Ubezpieczenia na życie i dożycie

  Umów się na spotkanie