Przejdź do treści strony

Rodzaje oferowanych ubezpieczeń

RODZAJE UBEZPIECZEŃ

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • OC komunikacyjne
 • Auto-Casco
 • NNW
 • Assistance

Ubezpieczenia cargo

Ubezpieczeniem tym objęte jest mienie ubezpieczonego lub mienie osób trzecich przewożone na ryzyko ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia, kradzież, zniszczenie, zaginięcie towaru.

 • W transporcie lądowym
 • W transporcie lotniczym
 • W transporcie morskim
 • Krajowe
 • Zagraniczne

Ubezpieczenia majątku

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży i dewastacji
 • Ubezpieczenie gotówki w lokalu i transporcie
 • Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu stacjonarnego
 • Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu przenośnego
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 • OC deliktowe
 • OC kontraktowe
 • OC za produkt
 • OC zawodowe
 • OC spedytora i przewoźnika
 • OC członków zarządu spółek kapitałowych

Ubezpieczenia finansowe

 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenie kredytów kupieckich
 • Ubezpieczenie kredytu eksportowego
 • Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenia techniczne

 • Ubezpieczenia budowlano-montażowe
 • Ubezpieczenia maszyn od awarii
 • Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenia rolników

 • Ubezpieczenie upraw
 • Ubezpieczenie zwierząt
 • Ubezpieczenie budynków
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia indywidualne

 • Ubezpieczenia mieszkań
 • Ubezpieczenia samochodów
 • Ubezpieczenia kosztów podróży podczas podróży zagranicznych
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie zwierząt domowych
 • Ubezpieczenie rowerów
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie to pokrywa koszty wynajęcia pełnomocnika do reprezentowania interesów ubezpieczonego przed sądem.

Ubezpieczenie podczas podróży

Ubezpieczeniem tym objęte są koszty leczenia za granicą oraz koszty transportu do szpitala, ze szpitala do kraju, koszty badań ambulatoryjnych, koszty wizyty osób bliskich, koszty pomocy prawnej, zakupu leków itp..

Ponadto nasza oferta obejmuje:

 • Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nominowane w czterech walutach: PLN, EUR, USD, CHF
 • Jednorazowe Programy Inwestycyjne - nominowane w czterech walutach: PLN, EUR, USD, CHF
 • Programy Oszczędnościowe
 • Programy Stypendialne
 • Programy Posagowe
 • Otwarty Fundusz Emerytalny
 • Gwarantowany Program Emerytalny
 • Programy Rentierskie
 • Ubezpieczenia na życie i dożycie

Umów się na spotkanie