Przejdź do treści strony

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia budynków rolniczych

Umowa ubezpieczenia budynków rolniczych ulega rozwiązaniu:

  1. Z upływem 12 miesięcy, na który została zawarta,
  2. Jeśli gospodarstwo rolne przeszło na inną osobę umowa ubezpieczenia budynków rolniczych rozwiązuje się z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta, chyba że osoba obejmująca gospodarstwo rolne w  posiadanie wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia objęcia gospodarstwa,
  3. Z chwilą, kiedy użytki i grunty, na których jest położony budynek rolniczy tracą charakter gospodarstwa rolnego,
  4. Z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń,
  5. Z dniem wypowiedzenia umowy.

Wróć do wszystkich zmian

Chcesz dowiedzieć się więcej Umów się na spotkanie