Przejdź do treści strony

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC rolników

Zgodnie z ustawą umowa ubezpieczenia OC rolników ulega rozwiązaniu:

  1. Z upływem 12 miesięcy, na który została zawarta,
  2. Z chwilą, kiedy użytki i grunty rolne tracą charakter gospodarstwa rolnego,
  3. Z dniem zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie opodatkowaniu podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej dział specjalny,
  4. Jeśli gospodarstwo przeszło na inną osobę, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 12 miesięcy, na który została zawarta chyba że osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją na piśmie,
  5. Z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń,
  6. Z dniem wypowiedzenia umowy.

Wróć do wszystkich zmian

Chcesz dowiedzieć się więcej Umów się na spotkanie