Przejdź do treści strony
WARTAdirect
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-01-18 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-01-18
USD 3,7694 +0,21%
EUR 4,2964 +0,21%
CHF 3,7917 -0,01%
GBP 4,8773 +0,63%
Wspierane przez Money.pl

Aktualności

  Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

  Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu:

  1. z upływem okresu, na który została zawarta,
  2. z chwilą wyrejestrowania pojazdu,
  3. z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 29 ust. 3,
  4. w przypadkach określonych w art. 31 ust 1 i 4,
  5. z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza,
  6. z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń,
  7. z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą,
  8. z dniem wydania zaświadczenia o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1,
  9. lub 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
  10. z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28a ust 1.

  Konsument, który zawarł umowę ubezpieczenia na odległość ma możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia.

  Wróć do wszystkich zmian

  Chcesz dowiedzieć się więcej Umów się na spotkanie