Przejdź do treści strony

Rynek majątkowy po pierwszym półroczu 2010 roku

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku rynek ubezpieczeń majątkowych, tak jak już od wielu lat, zanotował 4% wzrost. Mimo srogiej zimy oraz powodzi, zabezpieczenie kapitałowe towarzystw jest na bardzo wysokim poziomie.

W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, w pierwszym półroczu bieżącego roku ubezpieczyciele wypłacili wyższe odszkodowania, mimo że wzrost przypisu składki nie był duży. W sumie kwota ta ukształtowała się na poziomie 6,8 miliardów złotych.

Wszystkie towarzystwa działające na rynku ubezpieczeń majątkowych są odpowiednio zabezpieczone. Zgodnie z ustawą wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi powinien wynieść co najmniej 100%, a obecnie zabezpieczenie polskich ubezpieczycieli osiąga średnio poziom niemal 200%. W przypadku wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, sytuacja również jest dobra (średnia wynosi 120%).

Źródło: PIU/ ubezpieczenie.com.pl/ OZ