Przejdź do treści strony

Składanie przez klienta zaświadczeń i oświadczeń:

Zwiększono dowolność formy w jakiej klient może przekazywać zakładowi ubezpieczeń zawiadomienia i oświadczenia. Może to zrobić ustnie, na piśmie, drogą elektroniczną lub w inny sposób. Wyjątek stanowi wypowiedzenie umowy OC, odstąpienia od umowy oraz składanie powiadomień związanych z przejściem lub przeniesieniem prawa własności pojazdu. W tych przypadkach nadal obowiązuje obowiązek formy pisemnej.

Wróć do wszystkich zmian

Chcesz dowiedzieć się więcej Umów się na spotkanie