Przejdź do treści strony

Sprzedaż domu lub mieszkania a polisa ubezpieczeniowa

Masz ubezpieczony dom lub mieszkanie i zastanawiasz się, co stanie się z wykupioną polisą, gdy zdecydujesz się na  sprzedaż nieruchomości?

Jakie obowiązują w tej kwestii przepisy prawne?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, obowiązującymi od 12 sierpnia 2007 roku, gdy właściciel ubezpieczonego mieszkania czy domu zdecyduje się na jego sprzedaż, wówczas to jedynie na towarzystwie ubezpieczeniowym spoczywa decyzja, czy kontynuować ubezpieczenie, a więc czy przenieść lub nie polisę i wynikające z niej prawa i obowiązki na nowego właściciela. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej.

Jeżeli jednak ubezpieczyciel nie zdecyduję się przedłużyć umowy ubezpieczenia z nowym właściciel domu lub mieszkania, wówczas zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia otrzyma dotychczasowy właściciel nieruchomości.

źródło: mieszkania.ubezpieczenie.com.pl/ OZ