Przejdź do treści strony

Ubezpieczenia inwestycyjne – co daje Ci polisa inwestycyjna

Polisa inwestycyjna, jak każdy produkt finansowy, posiada zarówno wady, jak i zalety. Każdy z nas oczekuje czegoś innego od inwestycji, dlatego ta forma oszczędzania nie musi odpowiadać wszystkim.

Podstawową wadą polis inwestycyjnych są wyższe niż w przypadku bezpośredniej inwestycji w fundusze opłaty. Szczególnie w kilku pierwszych latach koszty związane z obsługą polisy są znaczne. Jeśli jednak wybierzesz polisę inwestycyjną, ponosząc dodatkowe koszty kupujesz sobie szereg korzyści, które może dać tylko ta forma oszczędzania.

1. Otrzymujesz gwarancję zwrotu kapitału do wysokosci wpłaconych składek

Większość Zakładów Ubezpieczeń ustala sumę ubezpieczenia na poziomie wyższej z dwóch wartości: sumy wpłaconych składek albo aktualnej wartości rachunku. W ten sposób Twój kapitał jest zabezpieczony przed stratą inwestycyjną.

2. Inwestujesz elastycznie

Masz możliwość transferu środków pomiędzy funduszami nie tylko w ramach jednego zarządzającego. Przy zmianach funduszy twoje środki nie są uszczuplane przez potrącenia związane z podatkiem od zysków kapitałowych. Transfery nie wymagają formalności i odbywają się szybko - w funduszach w PLN do 2 dni, w funduszach w walutach obcych do 7 dni. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w ramach funduszy parasolowych proponują rozwiązanie, które także pozwala odroczyć termin płatności podatku Belki przy konwersji środków. Ale w tym przypadku transfery możemy wykonywać tylko w ramach subfunduszy prowadzonych przez jednego zarządzającego.

3. Masz do dyspozycji fundusze gwarantowane

Możesz ulokować część środków w fundusze z gwarantowaną stopą zwrotu. Większość funduszy gwarantowanych ma charakter bezpieczny i inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, co pozwala im zarabiać od 3 do 5% rocznie, czyli od 1 do 3% ponad inflację. Niektóre z Zakładów Ubezpieczeń oferują także akcyjne fundusze gwarantowane, które mogą osiągać zyski o wiele większe niż fundusze bezpieczne.

4. Odraczasz w czasie płatność podatku od zysków kapitałowych

Podatek Belki dopada Ciebie tylko w momencie wypłaty środków z rachunku.

5. Wpłacając nawet 200 zł miesięcznie możesz lokować część środków w fundusze, które mają o wiele wyższy limit wpłat minimalnych.

Niezależnie od zadeklarowanej wysokości składki, za pośrednictwem polisy masz dostęp nawet do kilkudziesięciu funduszy. Niektóre z nich, przy niskich wpłatach, nie byłyby osiągalne za pośrednictwem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ze względu na wysoki limit wpłat minimalnych.  

6. Twoi spadkobiercy unikną kosztów finansowych i czasowych postępowania spadkowego w przypadku Twojej śmierci

Świadczenie wypłacane przez Towarzystwo omija masę spadkową i trafia bezpośrednio do rąk uposażonych przez Ciebie osób. Niezależnie od tego, czy wskazane przez Ciebie w polisie osoby należą do Twojej rodziny, czy też nie są z Tobą w żaden sposób spokrewnione, żadna z uposażonych osób nie podlega obowiązkowi uregulowania podatku od spadków i darowizn.    

7. Aplikacje internetowe przygotowane przez Towarzystwa pozwalają łatwo, wygodnie i efektywnie zarządzać Twoim rachunkiem.

Niektóre Towarzystwa oferują dostęp do aplikacji internetowych umożliwiających efektywne zarządzanie rachunkiem. Wchodzisz na stronę, logujesz się i w kilka chwil sprawdzasz stan rachunku, dokonujesz transferów albo zmieniasz dyspozycję inwestowania składek.

8.Systematycznie i regularnie budujesz kapitał na przyszłość.

Minimalna wysokość miesięcznej składki w ubezpieczeniach inwestycyjnych w zależności od Towarzystwa wynosi od 100 do 200 zł. Obowiązek systematycznego wpłacania zadeklarowanej składki motywuje do regularnego oszczędzania. Dzięki temu, zamiast trwonić oszczędności na chwilowe zachcianki, wpłacając kilkaset zł miesięcznie, po kilkunastu latach zgromadzisz potężny kapitał.

źródło: inwestycyjne.ubezpieczenie.com.pl/ AP