Przejdź do treści strony

Union Investment

Rynkowy Raport Miesięczny - 31 października 2012

Pogarszająca się sytuacja w polskiej gospodarce zaczyna być coraz bardziej widoczna w liczbach. Po serii słabych odczytów wskaźników nastroju w przemyślePMI otrzymaliśmy potwierdzenie tego trendu w postaci spadku produkcji przemysłowej o 5,2% r/r. Ostatnio tak niski odczyt miał miejsce w kwietniu 2009 r. Jest to spowodowane głównie spadkiem popytu z zagranicy, ale znaczący...

czytaj dalej 

Stopy procentowe w Polsce mogą spaść nawet o 100 punktów bazowych - 17 września 2012 r.

Na wrześniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna wynosi nadal 4,75%). Mimo to ze względu na pogarszające się dane napływające z gospodarki można przypuszczać, że w ostatnim kwartale tego roku, a być może także w pierwszych miesiącach 2013 r., nastąpi poluzowanie polityki pieniężnej...

czytaj dalej 

Pytanie do eksperta Union Investment TFI - 14.08.2012 r.

W ostatnim czasie rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych spadła do niskiego, nieobserwowanego od 2006 r. poziomu. Czy w tej sytuacji fundusze obligacji mają jeszcze potencjał dalszych wzrostów?...

czytaj dalej

UniWIBID – pełna płynność, portfel pod kontrolą i dobra rentowność  - 18.07.2012 r.

Rynek instrumentów korporacyjnych jest w ostatnim czasie szczególnie wymagający. O sukcesie przesądzają odpowiednia dywersyfkacja, surowe kryteria ratingowe, a także właściwa płynność instrumentów w portfelu. Zarządzający Union Investment TFI uspokajają emocje i realizują wszystkie transakcje UniWIBID na bieżąco..

czytaj dalej

Rynkowy Raport Miesięczny - 30.06.2012 r.

Wzrost produkcji przemysłowej w maju w Polsce wyniósł po raz pierwszy od 3 miesięcy ponad 4% (4,6%) – był to wynik mocno powyżej oczekiwań, które wynosiły 2,5%. Dodatkowo wysoki wzrost zanotowała sprzedaż detaliczna (7,7%). O ile produkcja przemysłowa może być sezonowo podwyższona..

czytaj dalej

Polska silna pomimo problemów Europy - 21.06.2012 r.

Wynik wyborów w Grecji tymczasowo uspokoił sytuację na globalnych rynkach fi  nansowych, podobnie jak decyzja ministrów krajów eurogrupy o przyznaniu hiszpańskiemu sektorowi bankowemu pomocy w wysokości 100 mld euro. Inwestorzy lokujący na rynkach akcji zareagowali nadspodziewanie...

czytaj dalej

Zagregowany zysk netto w dół. Podsumowanie wyników spółek giełdowych za I kwartał 2012 r. (30 maja 2012)

Dobiegł końca okres publikacji wyników fi  nansowych za I kwartał 2012 r. spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Analiza tych danych nie pozwala wyciągać jednoznacznych wniosków...

czytaj dalej

W oczekiwaniu na rozwiązanie sprawy greckiej – kondycja polskiego rynku obligacji na tle wydarzeń w Europie (18 maja 2012)

Pomimo obaw o rozprzestrzenianie się kryzysu w strefi  e euro oraz słabszych danych makroekonomicznych z Polski na majowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0,25%...

czytaj dalej

Kwietniowa zadyszka na rynkach kapitałowych (17 kwietnia 2012)

Po silnych wzrostach w styczniu tego roku na rynkach fnansowych nastąpiło tymczasowe, względne uspokojenie. Stabilizację było widać zarówno na GPW, gdzie od początku lutego obserwowaliśmy klasyczny trend boczny, jak i na rynku polskich obligacji rządowych. Jednakże w ostatnich dniach przez globalne rynki kapitałowe przetoczyła się krótka korekta...

czytaj dalej

Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy (31 marca 2012)

Indeks niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych ZEW kolejny miesiąc z rzędu pozytywnie zaskoczył, wzrastając o 16,9 pkt. do poziomu 22,3 pkt. (najwyższego od czerwca 2009 r.). W komentarzu do danych ZEW wskazano na dobrą sytuację niemieckiego rynku pracy i silny popyt wewnętrzny..

czytaj dalej

Czy to już czas na odważniejsze decyzje inwestycyjne? (1 marca 2012)

Wraz z nastaniem nowego roku klimat inwestycyjny na światowych rynkach kapitałowych uległ zdecydowanej poprawie, czemu towarzyszyło dynamiczne odreagowanie spadków obserwowanych w 2011 r. Zarówno indeksy największych giełd, jak i ceny papierów dłużnych zdecydowanie wzrosły...

czytaj dalej

Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy (29 lutego 2012)

Indeks PMI w polskim przemyśle wzrósł w styczniu o rekordowe 3,4 pkt. do poziomu 52,2 pkt., powracając tym samym po 2 miesiącach na poziom powyżej granicznych 50 pkt. oddzielających recesję od ożywienia. W przeciwieństwie do poprzednich miesięcy przedsiębiorcy odnotowali wzrost nowych zamówień..

czytaj dalej

Nieoczekiwana wiosna w styczniu. Pierwsze oznaki poprawy czy krótkotrwały trend? (8 lutego 2012)

Europa wciąż poszukuje rozwiązań kryzysu zadłużenia. Trwają negocjacje w sprawie redukcji greckiego długu, dodatkowo niepokoi stan fi  nansów we Włoszech, Portugalii i Irlandii. Jednak wydaje się, że inwestorzy, zmęczeni negatywnymi informacjami płynącymi ze strefy euro, przychylniej spojrzeli na pozytywne sygnały i na ich podstawie podejmowali decyzje inwestycyjne...

czytaj dalej

Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy (31 stycznia 2012)

W grudniu indeks PMI dla Polski obniżył się z 49,5 do 48,8 pkt. (najniższy odczyt od grudnia 2009 r.). Drugi miesiąc z rzędu indeks znajdował się poniżej poziomu 50 pkt., co oznacza obniżenie aktywności ekonomicznej..

czytaj dalej

Największe spółki wypracowały największe zyski. Podsumowanie wyników spółek giełdowych  za IV kwartał 2011 r.

Dobiegł końca okres publikacji sprawozdań fnansowych spółek giełdowych za IV kwartał 2011 r. Zagregowany  wynik  netto  przedsiębiorstw  notowanych  na  warszawskim  parkiecie  za ostatnie  3  miesiące  ubiegłego  roku  okazał  się  o  4,7 mld  zł lepszy  niż  rok  wcześniej i wyniósł  15,5 mld  zł...

czytaj dalej

Rynkowy Raport Miesięczny (31 grudnia 2011 r.)

W listopadzie roczny wskaźnik infl acji wzrósł do 4,8% z 4,3% zanotowanych w październiku. Za znaczny wzrost infl acji odpowiadają przede wszystkim wyższe ceny żywności (1,2% m/m) i wprowadzenie nowego cennika leków refundowanych (wzrost cen o 2,3% m/m w kategorii zdrowie). Widoczny jest również wpływ spadku kursu złotego...

czytaj dalej

Gospodarka USA ma się coraz lepiej (16 grudnia 2011 r.)

Podczas gdy przyszłość koniunktury gospodarczej w Europie w 2012 r. wciąż stoi pod znakiem zapytania,
gospodarka amerykańska ma szansę uniknąć głębszej recesji...

czytaj dalej

Wyniki finansowe spółek giełdowych za III kwartał 2011 r.

Dobiegł końca okres publikacji sprawozdań fi  nansowych spółek giełdowych za III kwartał 2011 r. Zagregowany wynik netto przedsiębiorstw notowanych na warszawskim parkiecie za okres od lipca do września okazał się o 1,2 mld zł gorszy niż rok wcześniej i wyniósł 10,9 mld zł. Przychody polskich spółek ze sprzedaży wzrosły o 23%, zysk operacyjny powiększył się o 24%, natomiast zysk netto spadł o 10% w stosunku do III kwartału 2010 r...

czytaj dalej

Rynkowy Raport Miesięczny- listopad 2011 r.

Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie w 2011 r. 4%, a w 2012 r. spowolni do 2,5%. Z kolei Bank Światowy oczekuje, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 4%, a w przyszłym o 2,9%...

czytaj dalej

Rynkowy Raport Miesięczny - październik 2011 r.

Indeks PMI dla polskiego przemysłu spadł we wrześniu o 1,6 pkt., do poziomu 50,2 pkt. (najniższego od października 2009 r., kiedy po kryzysie wracał do poziomów powyżej 50 pkt.) – tylko nieznacznie powyżej granicznych 50 pkt., wskazując na zmierzanie sektora przemysłowego ponownie w kierunku spowolnienia. Średni wskaźnik w III kwartale 2011 r. wyniósł 51,6 pkt. – najmniej od końca 2009 r...

czytaj dalej

Komentarz - 12 maj 2011

W ostatnim czasie indeksy warszawskiej giełdy zachowywały się gorzej niż giełdy krajów rozwiniętych – szczególnie amerykańska i niemiecka. Od początku roku indeks S&P 500 zyskał ponad 7,91%, DAX prawie 8,5%, podczas gdy WIG wzrósł w tym czasie „tylko” o 3,88%...

czytaj dalej

Rynkowy Raport Miesięczny - kwiecień 2011

Według kwietniowego raportu „World Economic Outlook” Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost PKB w Polsce w bieżącym roku może wynieść 3,8%, a w przyszłym spowolni do 3,6%...

czytaj dalej

Komentarz - 15 kwiecień 2011

Analitycy Union Asset Management Holding AG opublikowali prognozy makroekonomiczne dla państw strefy euro (EMU), USA, Japonii. Dane wskazują, że zarówno w tym, jak i w 2012 r. można spodziewać się...

czytaj dalej

Komentarz - 6 kwiecień 2011

Przez ostatnie kilka miesięcy warszawska giełda zmagała się z różnymi negatywnymi informacjami dochodzącymi z wielu stron świata. Zaczęło się od kłopotów fi nansowych państw PIIGS i potencjalnego zagrożenia dla unijnej waluty...

czytaj dalej

Rynkowy raport miesięczny - marzec 2011

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie uległo w lutym zwiększeniu      o 4,1% r/r, po wzroście o 3,8% r/r w poprzednim miesiącu. Luty przyniósł dalszy, trwający od marca 2010 r...

czytaj dalej

Komentarz - 30 marzec 2011

Ostatni kwartał 2010 r., podobnie jak cały rok, okazał się bardzo dobry dla spółek notowanych                na warszawskim parkiecie. W porównaniu z IV kwartałem 2009 r., sumaryczny wynik netto spółek wchodzących w skład indeksu WIG20...

czytaj dalej

Komentarz - 14 marzec 2011

W ostatnim czasie można było zaobserwować niepokój na rynkach akcji – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zamieszki w Egipcie i Libii, wzrost cen ropy, odpływ części kapitału z emerging markets...

czytaj dalej

Rynkowy raport miesięczny - luty 2011

Infl acja w styczniu wzrosła niespodziewanie do poziomu 3,8% z 3,1% w grudniu. Jest to najwyższy odczyt infl acji od 21 miesięcy. Wskaźnik PMI dla Polski obniżył się w styczniu do 55,6 pkt. z 56,3 pkt. w grudniu...

czytaj dalej

Komentarz - 16 luty 2011

Styczeń na warszawskiej giełdzie mógł rozczarować inwestorów. Indeksy zamiast silnie zwyżkować –           co potocznie określa się mianem „efektu stycznia” – na zmianę rosły i spadały. Po optymistycznym wejściu w nowy rok...

czytaj dalej