Przejdź do treści strony

Zmniejszone szanse Taurona na szybkie wejście do WIG20

Minister Skarbu Państwa podał ostateczną cenę na zakup akcji spółki Tauron. Pomimo bardzo dużego zainteresowania ze strony inwestorów indywidualnych, niższa cena oferowana przez klientów instytucjonalnych skłoniła do ustalenia ceny na poziomie 0,57 zł, czyli o 18,6% niższej od maksymalnej. Z jednej strony cena ta zwiększa atrakcyjność oferty, z drugiej oddala wejście wejście do indeksu WIG 20 w trybie nadzwyczajnym.

Zainteresowanych zakupem akcji było około 230 tys inwestorów indywidualnych, co nawet przy zwiększonej podaży akcji o dodatkowe 5% przez Skarb Państwa, spowoduje redukcję o ponad 1/3 liczby akcji dla osób, które zapisały się na maksymalną ilość. Niższa cena emisyjna oraz zmniejszona liczba przyznanych akcji sprawi, iż w końcowym rozrachunku inwestor, który złożył zapis na papiery wartościowe spółki za łączną kwotę 9450 zł, nabędzie akcje o wartości tylko około 5 tys zł.

Ustalona cena jednej akcji na poziomie 0,57 zł zmniejsza szanse wejścia Taurona w trybie nadzwyczajnym do indeksu największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie (WIG20). Zgodnie ze szczegółowym opisem zasad dla WIG20, wpisanie nowej spółki na listę uczestników indeksu w trybie nadzwyczajnym ma miejsce w przypadku nowo wprowadzonej spółki do obrotu giełdowego, której kapitalizacja w wolnym obrocie w dniu pierwszego notowania stanowi co najmniej 5% kapitalizacji portfela indeksu WIG20 w tym dniu. Na dzień 22 czerwca kapitalizacja portfela indeksu WIG 20 wynosiła ponad 116 mld, co oznacza, iż obecnie oferowany do sprzedaży pakiet akcji przez Skarb Państwa oraz akcji znajdujących się w rękach pracowników spółki musi osiągnąć 5% tej wartości, czyli 5,8 mld zł. Daje to minimalną wymaganą cenę akcji na poziomie 0,64 zł, czyli o 12,3% wyższą od ceny emisyjnej. Poniższa tabela zawiera dodatkowe informacje dla scenariusza, gdy kapitalizacja portfela indeksu wig20 zmieniłaby się do tego czasu o +/- 5%.

Jeśli kurs akcji nie zdoła wzrosnąć do wymaganego poziomu, oznaczać to będzie, iż Tauron znajdzie się w składzie indeksu WIG20 dopiero podczas kolejnej korekty kwartalnej, tj. od 20-09-2010. Prawdopodobnie wpłynie to również na mniejsze zainteresowanie instytucji finansowych oraz inwestorów indywidualnych, dla których wzorcowym portfelem jest skład spółek wchodzących do WIG20. Dodając do tego możliwą dużą podaż akcji ze strony pracowników grupy, może stwarzać to barierę dla wzrostu ceny spółki w krótkim horyzoncie czasowym. Z drugiej strony, cena emisyjna ustalona na niższym poziomie w porównaniu do konkurentów notowanych już na warszawskiej giełdzie pozwala twierdzić, iż debiut ten powinien przynieść inwestorom dodatnią stopę zwrotu. Warunkiem koniecznym pozostaje utrzymanie pozytywnego, lub przynajmniej neutralnego sentymentu na rynkach akcji w Polsce i na świecie.

Źródło: INWESTYCJE.PL/Marek Arent