Przejdź do treści strony

Zwrot składki w ubezpieczeniach dla rolników

W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia OC rolników lub ubezpieczenia budynków rolniczych za niewykorzystany okres ochrony przysługuje Ubezpieczającemu zwrot składki.  Zwrot składki od dnia 11 lutego 2012 r. następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni:

  1.  od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
  2.  od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu w przypadku odstąpienia od umowy
  3. od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy  przed upływem okresu na który została zawarta z innych przyczyn niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Zwrot składki przysługuje za każdy dzień niewykorzystanej ochrony, niezależnie od wystąpienia szkody i wypłacenia odszkodowania lub zobowiązania zakładu do jego zapłaty.

Wróć do wszystkich zmian

Chcesz dowiedzieć się więcej Umów się na spotkanie