Przejdź do treści strony
WARTAdirect
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-01-18 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-01-18
USD 3,7694 +0,21%
EUR 4,2964 +0,21%
CHF 3,7917 -0,01%
GBP 4,8773 +0,63%
Wspierane przez Money.pl

Aktualności

  Zwrot składki

  Od 11 lutego 2012 r. ulegają zmianie zasady zwrotu składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot składki musi nastąpić - bez zgłaszania żądania przez osobę uprawnioną - niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Zwrot składki przysługuje mimo wypłaty odszkodowania z uprzedniej umowy ubezpieczenia.

   Zwrot składki przysługuje w przypadku:

  1. wyrejestrowania pojazdu,
  2. odstąpienia od umowy, w przypadku gdy pojazd nie został zarejestrowany,
  3. rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę w przypadku sprzedaży pojazdu - zwrot składki przysługuje poprzedniemu właścicielowi pojazdu,
  4. rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu niebędącego właścicielem - zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia,
  5. odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  6. rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku podwójnego ubezpieczenia wynikłego z zasady automatyzmu,
  7. wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu wydanego przez stację demontażu lub punkt zbierania pojazdu.

   W przypadku sprzedaży pojazdu zbywca w celu otrzymania zwrotu niewykorzystanej składki nie musi okazywać kopii polisy ubezpieczeniowej.

  Wróć do wszystkich zmian

  Chcesz dowiedzieć się więcej Umów się na spotkanie